رفتن به محتوای اصلی
x

انتصاب معاون اداری مالی دانشکده پزشکی

بر اساس ابلاغی از سوی جناب آقای دکتر بیژن ایرج رئیس محترم دانشکده، جناب آقای دکتر محمدرضا شریفی  دانشیار دانشکده پزشکی، به عنوان معاون اداری مالی دانشکده پزشکی منصوب گردیدند.
متن این حکم به شرح زیر می باشد: