اخبار گروه زنان و زایمان

امتحان پايان دوره كارورزي و كارآموزي

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/10/23-8:02

امتحان پايان دوره كارورزي و كارآموزي آذر و دي 98

امتحان پايان دوره آسكي كارآموزان زنان و مامايي آذر ودي 98 در تاريخ شنبه 98/10/28 ساعت 8 صبح در مركز مهارتهاي برگزار مي گردد .

امتحان پايان دوره كتبي كارآموزان زنان و مامايي آذر ودي 98 در تاريخ دوشنبه 98/10/30 ساعت 12  برگزار مي گردد .

امتحان پايان دوره كتبي كارورزان زنان و مامايي آذر و دي 98 در تاريخ يكشنبه 98/10/29 ساعت 8 صبح در تالار محسن بيمارستان الزهرا  برگزار مي گردد .

كلينيكال كنفرانس زنان و مامايي

تاریخ ایجاد شنبه,1398/10/21-10:16

كلينيكال كنفرانس زنان و مامايي

موضوع : كامپلكيشنهاي لاپاروسكوپي

استاد : جناب آقاي دكتر قهيري

رزيدنت : خانم دكتر ميرحسيني

مكان : بيمارستان شهيد بهشتي

زمان : دوشنبه 98/10/23  ساعت 9 صبح

اسلايدهاي مربوطه در قسمت تخصصي مي باشد .

امتحان پايان دوره كارورزي

تاریخ ایجاد شنبه,1398/10/21-9:16

امتحان پايان دوره كارورزان زنان و مامايي آذر ودي 98 در تاريخ يكشنبه 98/10/29 ساعت 8 صبح در تالار محسن بيمارستان الزهرا برگزار مي گردد .

كلينيكال كنفرانس زنان و مامايي

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/10/08-8:41

كلينيكال كنفرانس زنان و مامايي

موضوع : ادم ريه بعد از زايمان

استاد : سركار خانم دكتر محرابيان

دستيار : خانم دكتر جهانفر

زمان : دوشنبه 98/10/9 - ساعت 9 صبح

مكان : بيمارستان شهيد بهشتي

اسلايدهاي مربوطه در قسمت آموزش تخصصي مي باشد .

كلينيكال كنفرانس زنان و مامايي

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/10/04-8:41

كلينيكال كنفرانس زنان و مامايي

موضوع : post operative urinary retention

استاد : سركار خانم دكتر حاج هاشمي

دستيار : خانم دكتر فروغ مومني

زمان : دوشنبه 98/10/2 - ساعت 9 صبح

مكان : بيمارستان شهيد بهشتي

اسلايدهاي آموزشي در قسمت آموزش تخصصي مي باشد .

برنامه هاي دي ماه 98

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/10/01-7:22

برنامه هاي دي ماه 98 بر روي سايت گروه قابل مشاهده مي باشد .

كلينيكال كنفرانس زنان و مامايي

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/10/01-7:22

كلينيكال كنفرانس زنان و مامايي

موضوع : post operative urinary retention

استاد : سركار خانم دكتر مريم حاج هاشمي

دستيار :  خانم دكتر مومني

زمان : دوشنبه 98/10/2 - ساعت 9 صبح

مكان : بيمارستان شهيد بهشتي

اسلايدهاي مربوطه در قسمت آموزش تخصصي مي باشد .

كلينيكال كنفرانس زنان و مامايي

تاریخ ایجاد شنبه,1398/09/23-12:12

كلينيكال كنفرانس زنان و مامايي مشترك با گروه اطفال

موضوع : timing of asphyxia

استاد : سركار خانم دكتر زارعان

دستيار : خانم دكتر همت يار

زمان : دوشنبه 98/9/25 - ساعت 8 صبح

مكان : بيمارستان شهيد بهشتي

اسلايدهاي مربوطه در قسمت آموزش تخصصي مي باشد .

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه زنان و زایمان

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir