اخبار گروه زنان و زایمان

كلينيكال كنفرانس زنان و مامايي

تاریخ ایجاد شنبه,1398/01/24-13:09

كلينيكال كنفرانس زنان و مامايي مشترك با نوزادان

موضوع = دوقلويي

استاد = سركار خانم دكتر زارعان

رزيدنت = خانم دكتر سليماني

زمان = دوشنبه 98/1/26 -- ساعت 8 صبح

مكان = بيمارستان شهيد بهشتي

اسلايدهاي مربوطه در قسمت آموزش تخصصي مي باشد .

كلينيكال كنفرانس زنان و مامايي

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/01/18-12:24

كلينيكال كنفرانس زنان و مامايي

موضوع : angular pregnancy

استاد : سركار خانم دكتر مريم هاشمي

رزيدنت : خانم ها دكتر زمانسرايي - دكتر افضلي

زمان : دوشنبه 98/1/19 -- ساعت 9 صبح

مكان : بيمارستان شهيد بهشتي

اسلايدهاي مربوطه در قسمت آموزش تخصصي مي باشد.

نمرات امتحان كتبي درون گروهي دستياري

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/12/21-14:30

نمرات امتحان كتبي درون گروهي دستياري اسفند ماه 97 بر روي سايت در قسمت آموزش تخصصي مي باشد .

كلينيكال كنفرانس زنان و مامايي

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1397/12/16-12:13

كلينيكال كنفرانس زنان و مامايي

موضوع : insthmocele

استاد : سركار خانم دكتر روح الامين

رزيدنت : خانم دكتر درخشنده

زمان : دوشنبه 97/12/20 - ساعت 9 صبح

مكان : بيمارستان شهيد بهشتي

اسلايدهاي مربوطه در قسمت آموزش تخصصي مي باشد .

امتحان كتبي دستياران

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/12/15-17:24

امتحان كتبي درون گروهي دستياران

پنجشنبه 97/12/16 - ساعت 10/30 صبح

تالار محسن مركز پزشكي الزهرا (س)

 

كلينيكال كنفرانس زنان و مامايي

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/12/14-14:13

كلينيكال كنفرانس زنان و مامايي بدليل برگزاري كارگاه PMP در تاريخ دوشنبه 97/12/13 برگزار نمي گردد .

كارگاه PMP

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/12/14-14:11

برگزاري كارگاه آموزشي يك روزه PMP جهت اساتيد و دستياران گروه زنان

زمان : دوشنبه 97/12/13  - ساعت 8 لغايت 12 جهت اساتيد و ساعت 12 لغايت 15 جهت دستياران

مكان : مركز مهارتهاي باليني دانشگاه

 

 

كلينيكال كنفرانس زنان و مامايي

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/12/06-11:08

كلينيكال كنفرانس زنان و مامايي

موضوع : post surgical peritonitis

استاد : سركار خانم دكتر بهنام فر

دستيار : خانم دكتر ميبدي

زمان : دوشنبه 97/12/6  - ساعت 9 صبح

مكان : بيمارستان شهيد بهشتي

اسلايدهاي مربوطه در قسمت آموزش تخصصي مي باشد .

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه زنان و زایمان

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir