اخبار گروه زنان و زایمان

كلينيكال كنفرانس زنان و مامايي

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/11/24-11:46

كلينيكال كنفرانس زنان و مامايي مشترك با اطفال

دوشنبه 96/11/30- ساعت 8 صبح

بيمارستان شهيدبهشتي

موضوع = non immune hydrops

استاد = سركار خانم دكتر خانجاني

دستيار = خانم دكترارشد

اسلايدهاي مربوطه در قسمت آموزش تخصصي مي باشد .

كنفرانس نازايي

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/11/24-10:11

كنفرانس نازايي

دوشنبه 96/11/23 - ساعت 8 صبح

بيمارستان شهيد بهشتي

موضوع = نازايي

استاد = سركار خانم دكتر يوسفيان

اسلايدهاي مربوطه در قسمت آموزش تخصصي مي باشد.

كلينيكال كنفرانس زنان و مامايي

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/11/24-10:09

كلينيكال كنفرانس زنان و مامايي

دوشنبه 96/11/23 - ساعت 9 صبح

بيمارستان شهيد بهشتي

موضوع = post partum hemorrhage

استاد = سركارخانم دكتر ابراهيم بابايي

دستيار = خانم دكتر وليان

اسلايدهاي مربوطه در قسمت آموزش تخصصي مي باشد .

پرونده الكترونيك

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/11/16-11:18

كلينيكال كنفرانس زنان و مامايي

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1396/11/12-11:42

كلينيكال كنفرانس زنان و مامايي

موضوع = تروما در حاملگي

زمان = دوشنبه 96/11/16- ساعت 9 صبح

مكان = بيمارستان شهيد بهشتي

استاد = جناب آقاي دكتر قهيري

دستيار =  خانم دكتر ترابي پور

اسلايدهاي مربوطه در قسمت آموزش تخصصي مي باشد .

 

ژورنال كلاپ زنان و مامايي

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1396/11/12-11:43

ژورنال كلاپ زنان و مامايي

تاريخ = پنجشنبه 96/11/12 - ساعت 9 صبح

موضوع = TROCH

مكان = بيمارستان الزهرا - كلاس درس شماره 3

استاد = سركار خانم دكتر دانش

دستياران = خانم ها دكتر حق شناس - دكتر اسفندياري - دكتر ترابي پور

مقالات مربوطه بر روي سايت در قسمت آموزش تخصصي مي باشد .

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه زنان و زایمان
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir