اخبار گروه زنان و زایمان

كلينيكال كنفرانس زنان و مامايي

تاریخ ایجاد شنبه,1397/07/21-9:58

كلينيكال كنفرانس زنان و مامايي

موضوع = پرولاپس آپيكال

استاد = سركار خانم دكتر حاج هاشمي

دستيار = خانم دكتر صالح زاده

زمان = دوشنبه 97/7/16 - ساعت 9 صبح

مكان = بيمارستان بهشتي

اسلايدهاي مربوطه در قسمت آموزش تخصصي مي باشد .

كاهش ساعات كار بانوان

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/07/18-12:29

كلاس درس دستياري

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/07/16-13:21

برنامه كلاس درس دستياري سال 1397 در قسمت آموزش تخصصي قرار داده شد.

نقل و انتقال دستياران

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/07/15-9:32

آئين نامه

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/07/11-11:01

آئين نامه اخلاق در پژوهش هاي علوم پزشكي در قسمت آموزش تخصصي ( قسمت آئين نامه ها ) مي باشد .

جلسه دفاع از پايان نامه دستياري

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/07/11-10:53

جلسه دفاع از پايان نامه دستياري

عنوان : مقايسه پيامدهاي مادري و جنيني بي حسي اسپاينال ، اپيدورال و كمبايند در زايمان طبيعي

دستيار : خانم دكتر الهام مدني

استاد : خانم دكتر موحدي

تاريخ : دوشنبه 97/7/16  - ساعت 10 صبح

مكان : بيمارستان شهيد بهشتي

 

ذخيره مرخصي

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/07/09-14:21

برنامه هم انديشي اساتيد

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/07/08-11:10

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه زنان و زایمان

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir