اخبار گروه زنان و زایمان

ژورنال كلاپ زنان و مامايي

تاریخ ایجاد چهارشنبه,2018/04/18-11:01

ژورنال كلاپ زنان و مامايي

موضوع = ادنوميوز

زمان = پنجشنبه 97/1/30  - ساعت 9 صبح

مكان = مركز پزشكي الزهرا - كلاس درس شماره 4

استاد = سركار خانم دكتر تهراني

دستيار = خانم دكتر غلاميان

اسلايدهاي مربوطه در قسمت آموزش تخصصي مي باشد .

 

ژورنال كلاپ زنان و مامايي

تاریخ ایجاد دوشنبه,2018/04/16-13:15

ژورنال كلاپ زنان و مامايي

موضوع = PCOS

استاد = سركار خانم دكتر محرابيان

دستيار = خانم ها دكتر ابراهيميان - ميري - ايزدپناه

زمان = پنجشنبه  97/1/23 - ساعت 9 صبح

مكان = بيمارستان الزهرا - كلاس درس شماره 4

اسلايدهاي مربوطه در قسمت آموزش تخصصي مي باشد .

كلينيكال كنفرانس زنان و مامايي

تاریخ ایجاد دوشنبه,2018/04/16-13:12

كلينيكال كنفرانس زنان و مامايي

دوشنبه 97/1/27  - ساعت 9 صبح

بيمارستان شهيد بهشتي

موضوع = DIC  در بارداري

استاد = سركار خانم دكتر شهشهان

دستيار = خانم دكتر كلاته

اسلايدهاي مربوطه در قسمت آموزش تخصصي مي باشد .

 

كلاس درس سونوگرافي

تاریخ ایجاد چهارشنبه,2018/04/11-12:24

كلاس درس سونوگرافي اساتيد گروه زنان

مدرس = سركار خانم دكتر زارعان

زمان = ساعت 7/30 لغايت 9 صبح

مكان = بيمارستان الزهرا - كلاس درس سمعي بصري

كلاس درس دستياري

تاریخ ایجاد چهارشنبه,2018/04/11-12:21

كلاس درس دستياري

موضوع = كانسر تخمدان

زمان = پنجشنبه 97/1/23 - ساعت 10/30

مكان = كلاس درس شماره 4 بيمارستان الزهرا

استاد= سركار خانم دكتر بهنام فر

 

دستور العمل

تاریخ ایجاد چهارشنبه,2018/04/11-8:24

دستور العمل زايمان طبيعي در سال 1397 بر روي سايت در قسمت آموزش تخصصي ( دستور العمل ها ) مي باشد .

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه زنان و زایمان
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir