اخبار گروه زنان و زایمان

برنامه هاي فروردين ماه 99

تاریخ ایجاد شنبه,1398/12/24-8:27

برنامه هاي فروردين ماه 99 بر روي سايت مي باشد .

پروتكل آموزشي و اسلايد آموزشي

تاریخ ایجاد شنبه,1398/12/24-7:10

 پروتكل هاي آموزشي در سايت گروه در قمست آموزش تخصصي ( آئين نامه ها و دستور العمل ها ) مي باشد .

 

فيلم آموزشي و اسلايد آموزشي

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/12/12-7:45

فيلم ها و اسلايدهاي آموزشي مربوط به اعمال جراحي و سونوگرافي در سايت گروه در قمست آموزش تخصصي ( برنامه آموزشي ) مي باشد .

برنامه هاي اسفند ماه 98

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/11/29-10:44

برنامه هاي اسفند ماه 98 بر روي سايت گروه مي باشد .

دستياران زنان و مامايي

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/11/29-7:44

كارگاه كنترل خشم در تاريخ دوشنبه 98/12/5 از ساعت 12- 8 در تالار زيتون EDC برگزار مي گردد.

حضور كليه دستياران غير كشيك در اين كارگاه الزامي مي باشد .

كلينيكال كنفرانس زنان و مامايي

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/11/29-7:42

كلينيكال كنفرانس زنان و مامايي در تاريخ دوشنبه 98/12/5 برگزار نخواهد شد .

كلينيكال كنفرانس زنان و مامايي

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/11/07-5:40

كلينيكال كنفرانس زنان و مامايي

موضوع : surgical site infection

استاد: سركار خانم دكتر ثابت

رزيدنت : خانم دكتر ايران نژاد

زمان : دوشنبه 98/11/7 - ساعت 9 صبح

مكان : بيمارستان شهيد بهشتي

اسلايدهاي مربوطه در قسمت آموزش تخصصي مي باشد .

كلينيكال كنفرانس زنان و مامايي

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/11/07-5:30

كلينيكال كنفرانس زنان و مامايي مشترك با گروه نوزادان

موضوع : زايمان ابزاري

استاد : سركار خانم دكتر ظفربخش

رزيدنت : خانم دكتر سهيلا آقاطاهري

زمان : دوشنبه 98/10/30 - ساعت 8 صبح

مكان : بيمارستان شهيد بهشتي

اسلايدهاي مربوطه در قسمت آموزش تخصصي مي باشد .

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه زنان و زایمان

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir