اخبار گروه زنان و زایمان

امتحان دانشجویی و کارورزی

تاریخ ایجاد چهارشنبه, 22/10/1395 - 11:07

امتحان آسکی پایان دوره دانشجویی = پنجشنبه سی ام دی ماه 95

امتحان کتبی پایان دوره دانشجویی = چهارشنبه بیست و نهم دی ماه 95

امتحان پایان دوره کارورزی = سه شنبه و چهارشنبه بیست و هشتم و بیست و نهم دی ماه 95

سوال

تاریخ ایجاد پنجشنبه, 02/10/1395 - 09:45

سوالات و پاسخنامه امتحان دستیاری درون گروهی دی ماه 95 بر روی سایت در قسمت سوالات می باشد .

نمره

تاریخ ایجاد پنجشنبه, 06/08/1395 - 13:00

نمرات اصلاحیه کتبی و نمرات نهایی آسکی دانشجویان زنان خرداد و تیر 95 بر روی سایت سما می باشد .

تقسیم بندی آسکی دانشجویان زنان

تاریخ ایجاد سه شنبه, 04/08/1395 - 15:07

تقسیم بندی آسکی دانشجویان زنان مهر و آبان 95 بر روی سایت می باشد . ( قسمت کارآزموزان )

نمره

تاریخ ایجاد یکشنبه, 11/07/1395 - 09:28

نمرات شفاهی دانشجویان زنان و مامایی خرداد و تیر 95 بر روی سایت گروه می باشد.

نمره

تاریخ ایجاد چهارشنبه, 07/07/1395 - 17:05

نمرت کارورزان زنان و مامایی خرداد و تیر 95 و کارورزان مرداد و شهریور 95 بر روی سایت گروه قابل مشاهده می باشد.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه زنان و زایمان
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir