اخبار گروه زنان و زایمان

سوالات درون گروهي دستياري زنان

تاریخ ایجاد شنبه,1399/04/14-4:48

سوالات كتبي درون گروهي دستياري زنان تير ماه 99 به همراه پاسخنامه بر روي سايت در قسمت آموزش تخصصي ( ارزشيابي ) بارگذاري شده است.

امتحان دانشجويان زنان

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1399/04/12-5:08

امتحان كتبي پايان دوره دانشجويان زنان خرداد تير 99 چهارشنبه 99/5/1 ساعت 12 ظهر در مركز تدبير برگزار مي گردد .

امتحان آسكي پايان دوره دانشجويان زنان خرداد تير 99 سه شنبه 99/4/31 ساعت 9 صبح در مركز تدبير برگزار مي گردد .

امتحان دستياران زنان

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1399/04/12-5:04

 

امتحان كتبي درون گروهي دستياران زنان در تاريخ پنجشنبه 99/4/12 ساعت 9 صبح در مركز تدبير دانشگاه برگزار مي گردد.

امتحان آسكي درون گروهي دستياران زنان در تاريخ دوشنبه 99/4/16 ساعت 8 صبح در مركز مهارتهاي دانشگاه برگزار مي گردد.

برنامه هاي تير ماه 99

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1399/04/04-9:54

برنامه هاي تير ماه 99 بر روي سايت قابل مشاهده مي باشد .

ژورنال كلاپ زنان و مامايي

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1399/03/21-6:31

ژورنال كلاپ زنان و مامايي

موضوع : ديابت در بارداري

استاد : سركار خانم دكتر ظفربخش

دستيار : دكتر آزيتا اسدي - دكتر فرناز ستاري

زمان : پنجشنبه 99/3/22 - ساعت 9 صبح

اسكاي روم

كلينيكال كنفرانس زنان و مامايي

تاریخ ایجاد سه شنبه,1399/03/20-9:56

كلينيكال كنفرانس زنان و مامايي

موضوع :  CIN 3 in algorithm ISCCP 2020

استاد : سركار خانم دكتر فاطمه زهرا سادات علامه

دستيار : خانم دكتر اسدي

زمان : دوشنبه  99/3/19 - ساعت 9 صبح

برنامه هاي خرداد ماه 99

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/02/29-8:01

برنامه هاي خرداد ماه 99  بر روي سايت گروه مي باشد .

برنامه هاي ارديبهشت ماه 99

تاریخ ایجاد شنبه,1399/01/30-8:26

برنامه هاي ارديبهشت ماه 99 بر روي سايت گروه مي باشد .

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه زنان و زایمان

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir