كلينيكال كنفرانس زنان و مامايي

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/03/27-6:37
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

كلينيكال كنفرانس زنان و مامايي

موضوع : ديابت بارداري

استاد : سركار خانم دكتر شهشهان

دستيار : خانم دكتر آقاطاهري

زمان : دوشنبه 98/3/27 - ساعت 9 صبح

مكان : بيمارستان شهيد بهشتي

اسلايدهاي آموزشي در قسمت آموزش تخصصي مي باشد .

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir