امتحان كارورزان

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1396/08/11-11:29
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

امتحان كتبي پايان دوره كارورزان مهر و آبان ماه 96

در تاريخ دوشنبه 29/ 8 / 96 در مركز پزشكي شهيد بهشتي راس ساعت 11 صبح برگزار خواهد شد .

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir