قابل توجه دستیاران محترم گروه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/05/09-11:17
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

قابل توجه دستياران محترم گروه

باستحضار میرساند  آئین نامه و مقررات و شرح وظایف دستیاران در قسمت برنامه هاي آموزشي - تخصصي - مقررات و آيين نامه ها تنظيم شده و دردسترس مي باشد .

عکس لوگوی طب فیزیک: 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir