سخنرانی آقای دکتر وحدت پور

تاریخ ایجاد شنبه,1396/10/02-12:12
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

آقای دکتر وحدت پور در رابطه با درمان کمر درد، روز پنجشنبه مورخ 96/9/30 در دفتر فرهیختگان دانشکده پزشکی سخنرانی داشتند

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir