مستند سازی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1395/10/07-11:10
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

به اطلاع می رساند دستورالعمل مستند سازی پرونده های پزشکی در قسمت قوانین و مقررات در دوره های تخصصی قرار داده شده است.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir