تسلیت

تاریخ ایجاد شنبه,1398/10/14-5:45
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

شهادت پرافتخار سردار بزرگ مقاومت، شهید حاج قاسم سلیمانی را تسلیت عرض می کنیم

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir