تسلیت

تاریخ ایجاد شنبه,1398/06/09-10:11
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

فرا رسیدن ماه محرم، ماه پیروزی خون بر شمشیر را  تسلیت عرض می کنیم

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir