برگزاری جلسه دفاع دانشجویان

تاریخ ایجاد شنبه,1398/12/24-7:33
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

برگزاری جلسه دفاع دانشجویان پزشکی 

 جلسه دفاع چهار نفر از دانشجویان پزشکی در تاریخ 21/12/98 در محل کلاس درس پاتولوژی بیمارستان الزهرا با حضور اساتید گروه پاتولوژی برگزار شد

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir