اخبار گروه چشم پزشکی

جلسه شورای پژوهشی گروه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/02/30-9:40

در روز دوشنبه مورخ 98/2/30 از ساعت 7/30 صبح جلسه شورای پژوهشی گروه در کلاس درس مرکزآموزشی درمانی فیض تشکیل گردید . در این جلسه آقای دکتر سید صادق هاشمی و آقای دکتر اباذر شهیر دستیاران چشم پزشکی از مقاله پایان نامه و خانم دکتر زهرا جعفرزاده دستیار فلوشیپ ویتره و رتین ار عنوان و پروپوزال خود دفاع کردند .

جلسه شورای عمومی گروه

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/03/01-10:04

جلسه شورای عمومی گروه در روز دوشنبه مورخ 98/2/30 با حضور اعضا در محل دفتر گروه تشکیل گردید . در این جلسه به بحث و تبادل نظر پیرامون ارتقای سالانه دستیاران پرداخته شد ودر خصوص تقاضای دستیارانی که در سال گذشته  به هر دلیل قادر به شرکت در امتحان ارتقا نبودند ؛ تصمیمات مقتضی گرفته شد . 

جلسه شورای پژوهشی گروه

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/02/25-6:31

در روز دوشنبه مورخ 98/2/23 از ساعت 8 صبح جلسه شورای پژوهشی گروه  تشکیل و یک مورد دفاع از مقاله پایان نامه و 5 مورد دفاع از پروپوزال پایان نامه توسط دستیاران چشم پزشکی انجام گرفت .

گرامیداشت روز استاد

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/02/25-6:35

  بمناسبت گرامیداشت مقام استاد ، از ساعت 10 روز نوزدهم اردیبهشت با حضور اساتید و دستیاران گروه چشم پزشکی در سالن کنفرانس مرکز مراسمی برگزار و از اساتید گروه توسط دستیاران تقدیرو تجلیل بعمل آمد و به رسم یادبود هدایایی تقدیم گردید.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه چشم پزشکی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir