کنفرانس ادواری گروه چشم

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/10/03-5:51
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

   کنفرانس ادواری گروه چشم در روز پنجشنبه مورخ ۹۸/۹/۲۸ در سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی فیض برگزارشد .در این جلسه مباحث علمی مربوط به کاربرد لیزر میکروپالس در چشم پزشکی طرح گردید.سخنران اول جناب آقای دکتر فاضل بودند که در مورد basic  میکرو پالسی و تئوریهای مربوط به نحوه تاثیر این لیزر صحبت کردند  و پس ازآن جناب آقای دکتر شهشهان در خصوص کاربرد میکروپالسی در گلوکم سخنرانی نمودند . در خاتمه ازجناب آقای دکتر فروغی از پیشکسوتان چشم پزشکی اصفهان تقدیر و تشکر بعمل آمد.

OG vocabulary: 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir