کنفرانس ادواری گروه چشم

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1397/07/05-12:39
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

کنفرانس ماهیانه گروه چشم با موضوع "Anti-VEGF Therapy Retinal Diseases" توسط جناب آقای دکتر علیرضا دهقانی در روز پنج شنبه مورخ 1397/7/5 با حضور اعضای محترم هیئت علمی ، دستیاران ، چشم پزشکان و انجمن چشم پزشکی اصفهان در محل سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی فیض تشکیل گردید .

OG vocabulary: 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir