اخبار گروه عفونی

کنفرانس مشترک رادیولوژی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/07/25-22:08

کنفرانس مشترک رادیولوژی ساعت 8:30 روز سه شنبه مورخ 97/7/24با حضور اساتید, دستیاران و کاراموزان در کلاس شماره 5 مرکز اموزشی درمانی الزهرا برگزار گردید.

جشن فارغ التحصیلی دستیاران

تاریخ ایجاد جمعه,1397/07/20-9:18

مراسم فارغ التحصیلی دستیاران گروه بیماریهای عفونی روز پنج شنبه مورخ 97/7/19 ساعت 12 الی 15 در سالن میخک هتل کوثر برگزار  گردید. در این مراسم از دستیاران گروه که موفق به کسب دانشنامه ی تخصصی شدند و نیز رتبه ی دوم دانشنامه ی تخصصی سرکار خانم دکتر محرابی تقدیر به عمل امد.

کنفرانس ادواری گروه مهرماه 97

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/07/25-22:06

کنفرانس ادواری گروه توسط استاد محترم جناب اقای دکتر عطایی روز پنج شنبه مورخ 97/7/19 ساعت 8:30 در کلاس شماره 5 مرکز اموزشی درمانی الزهرا برگزار شد.

زمان ثبت اطلاعات در سامانه ی نگاه

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/07/18-8:15

زمان ثبت اطلاعات در سامانه ی نگاه تا تاریخ 97/7/30 تمدید گردید.

معرفی کیس

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/07/18-9:01

جلسه ی معرفی کیس روز سه شنبه مورخ 97/7/17 ساعت 8:30 با حضور اساتید, دستیاران و کاراموزان در کلاس شماره 5 مرکز اموزشی درمانی الزهرا برگزار گردید.

جلسه دفاع پایان نامه

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/07/18-8:11

جلسه دفاع پایان نامه ی دستیاری روز شنبه مورخ 97/7/14 ساعت 11:30 در کلاس شماره 6 مرکز اموزشی درمانی الزهرا برگزار گردید.

ژورنال کلاب

تاریخ ایجاد جمعه,1397/07/13-16:28

ژورنال کلاب روز 5 شنبه مورخ 97/7/12 ساعت 8:30 در کلاس شماره 5 مرکز اموزشی درمانی الزهرا برگزار گردید.

شورای عمومی گروه

تاریخ ایجاد جمعه,1397/07/13-16:28

شورای عمومی گروه راس ساعت 8 روز شنبه مورخ 97/7/7 در اتاق اساتید گروه بیماری های عفونی ورودی یک طبقه ی 4 برگزار گردید.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه عفونی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir