اخبار گروه عفونی

ژورنال کلاب

تاریخ ایجاد جمعه,1398/02/06-6:36

ژورنال کلاب با موضوع" درمان عفونتهای MRSA" روز پنج شنبه مورخ 98/2/5 ساعت 8:30 در کلاس شماره 5 مرکز آموزشی درمانی الزهرا با حضور اساتید و دستیاران و کارآموزان تشکیل شد.

جلسه ی معرفی کیس

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/02/03-13:04

جلسه ی معرفی کیس روز سه شنبه مورخ 98/2/3 ساعت 8:30 با حضور اساتید, دستیاران و کارآموزان در کلاس شماره 5 مرکز اموزشی درمانی الزهرا تشکیل شد.

شورای پژوهشی گروه اردیبهشت ماه 97

تاریخ ایجاد جمعه,1398/02/06-6:35

شورای پژوهشی گروه در اریبهشت ماه 98 در تاریخهای 98/2/7 و 98/2/28 در اتاق اساتید گروه عفونی ورودی یک طبقه ی 4 تشکیل خواهد شد.

برنامه ی اردیبهشت ماه گروه

تاریخ ایجاد جمعه,1398/01/30-14:24

برنامه ی انکال اساتید محترم به همراه برنامه ی کشیک دستیاران و کاراموزان در اردیبهشت ماه 98 اعلام شد.

شورای عمومی گروه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/11/29-7:38

شورای عمومی گروه روز شنبه مورخ 97/11/27 ساعت 8 در اتاق اساتید گروه (ورودی یک طبقه ی 4) با حضور اساتید تشکیل شد.

کنفرانس ادواری گروه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/11/29-7:40

کنفرانس ادواری روز 5 شنبه مورخ 97/11/25 ساعت 8:30 توسط استاد محترم سرکار خانم دکتر حقیقی پور با موضوع "عفونتهای شکمی" در کلاس شماره 5 مرکز اموزشی درمانی الزهرا ارایه شد.

پیام تسلیت

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/11/29-7:41

درگذشت استاد ارجمند جناب اقای دکتر اویژگان را خدمت اساتید گروه و جامعه ی پزشکی تسلیت عرض میکنیم.

ژورنال کلاب

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1397/11/11-14:37

ژورنال کلاب روز پنج شنبه مورخ 97/11/11 ساعت 8:30 با حضور اساتید و دستیاران و کاراموزان در کلاس شماره 5 بیمارستان الزهرا برگزار شد.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه عفونی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir