کلاس درس کارورزان

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/05/09-14:28
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

کلاس درس بیماری های عفونی برای کارآموزان پزشک خانواده با موضوع "تشخیص و درمان بیماریهای عفونی شایع" توسط استاد محترم سرکار خانم دکتر حکمی فرد ساعت 8 صبح در تاریخ های 98/5/7 و 98/5/9 در بیمارستان آموزشی درمانی امین تشکیل شد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir