جلسه ی معرفی کیس

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/07/17-14:26
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

جلسه ی معرفی کیس روز سه شنبه مورخ 98/7/16 ساعت 8:30 با حضور اساتید, دستیاران و کارآموزان گروه در کلاس شماره 5 مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س) تشکیل شد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir