بیست و ششمین کنگره بیماریهای عفونی و گرمسیری ایران

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/06/05-20:08
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

بیست و ششمین کنگره ی بیماریهای عفونی و گرمسیری ایران از تاریخ 9 لغایت 13 دی ماه 96

مهلت ارسال مقالات تا 20 اذرماه 96

سایت همایش

تصویر: 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir