ارائه گزارش عملکردی تیم شکاف لب و کام توسط معاونت محترم پژوهشی دانشگاه و جناب آقای دکتر ابدالی در سی و یکمین شورای معاونین دانشکده

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1394/09/25-9:35

سی و یکمین شورای معاونین دانشکده پزشکی از ساعت 7 لغایت 10:30 روز سه شنبه مورخ 94/9/24 در تالار دکتر عباس ادیب دانشکده تشکیل گردید. در این شورا معاون محترم پژوهشی دانشگاه به اتفاق جناب آقای دکتر ابدالی نسبت به ارائه گزارش عملکردی از اقدامات به عمل آمده توسط تیم شکاف لب و کام اقدام و تصمیمات لازم در این زمینه اتخاذ گردید.همچنین درمورد سایرموارد دستورکار نیز بحث ،تبادل نظر و اتخاذ تصمیم شد.

ادای سوگند اعضای محترم هیات علمی جدید دانشکده پزشکی در سی و یکمین شورای معاونین دانشکده

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1394/09/25-9:35

در سی و یکمین شورای معاونین دانشکده پزشکی در ساعت 8 صبح روز سه شنبه مورخ 94/9/24 در تالار دکتر ادیب جمعی از اعضاء محترم هیأت علمی جدیدالورود نسبت به ادای سوگند اعضاء هیأت علمی در حضور هیأت رئیسه دانشکده اقدام نمودند.

جلسه پرونده های الکترونیک

تاریخ ایجاد سه شنبه,1394/09/24-14:26

برگزاری جلسه پرونده های الکترونیک مستندات پزشکی در سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی الزهراء (س).

برگزاری جلسه توجیهی مدیران محترم گروه های بالینی در خصوص نحوه تکمیل فرم شرح وظایف اعضای محترم هیات علمی در تالار هشت گوش دانشکده پزشکی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1394/09/22-12:15

جلسه ی توجیهی در خصوص نحوه تکمیل و ارسال فرم شرح وظایف اعضای محترم هیات علمی با حضور مدیران و مسئولین محترم امور هیات علمی گروه های بالینی در روز یکشنبه مورخ 94/9/22 از ساعت 10 الی 12 در تالار هشت گوش دانشکده پزشکی برگزار گردید.

برگزاری سومین کمیته ایمنی آزمایشگاه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1394/09/23-9:08

سومین کمیته ایمنی آزمایشگاه با حضور قائم مقام محترم رئیس دانشکده، معاون محترم اداری و مالی، قائم مقام محترم معاون درمان و سایر اعضاء این کمیته در تالار هشت گوش دانشکده برگزار گردید.

برگزاری جلسه توجیهی سامانه ثبت الکترونیک مرخصی کارکنان در تالار طباطبائی دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1394/09/17-14:03

جلسه توجیهی سامانه ثبت الکترونیک مرخصی کارکنان از ساعت 12 الی 13:30 روز سه شنبه مورخ 94/9/17 در تالار طباطبائی دانشکده پزشکی با حضور کارکنان دانشکده پزشکی برگزار گردید. در این جلسه آموزشی نحوه ثبت مرخصی ها روزانه، ساعتی، ماموریت ها و ... آموزش های لازم ارائه و به سوالات  همکاران در این خصوص پاسخ داده شد.

تقدیر از آقای دکتر مجید محمدی زاده در سی امین شورای معاونین دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1394/09/17-14:01

در سی امین شورای معاونین دانشکده که از ساعت 7:30 لغایت 10 روز سه شنبه مورخ 94/9/17 در تالار دکتر ادیب دانشکده پزشکی تشکیل گردید، از زحمات جناب آقای دکتر مجید محمدی زاده در زمان تصدی معاونت آموزشی مرکز آموزشی درمانی امین تقدیر به عمل آمد.

برگزاری اولین جلسه اعضای جدید شورای مشاورین جوان در تالار دکتر ادیب

تاریخ ایجاد شنبه,1394/09/14-14:20

اولین جلسه اعضای جدید شورای مشاورین جوان دانشکده پزشکی در روز سه شنبه مورخ 94/9/10 با حضور ریاست محترم دانشکده پزشکی، معاونت محترم دانشجویی و فرهنگی دانشکده، قائم مقام محترم معاونت دانشجویی و فرهنگی، معاون محترم پژوهشی دانشکده و معاون محترم پزشکی عمومی و 58 نفر از اعضای جدید این شورا در تالار دکتر ادیب دانشکده پزشکی برگزار گردید.

صفحات

Subscribe to دانشکده پزشکی اصفهان RSS

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir