جلسه شورای

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/09/07-9:25
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

موضوع جلسه:

1- دعوت از ریاست محترم دانشکده پزشکی در خصوص نامه شماره 12325 مورخ 96/8/15

2- فراخوان جذب هیات علمی

3- بررسی و تصمیم گیری در مورد نامه های ارسال شده به گروه

مکان: شورای گروه باکتری و ویروس شناسی

زمان: چهارشنبه 96/9/8 ساعت 11

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir