آزمون پايان ترم كارآموزي 2

تاریخ ایجاد شنبه,1397/10/22-12:45
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

امتحان پايان بخش اكسترني در دي ماه 97 روز يكشنبه به تاريخ 97/10/30 راس ساعت 8 صبح در محل كلاس درس مركز آموزشي درماني حضرت امام حسين(ع) برگزار مي گردد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir