آزمون كارگاه كارورزي

تاریخ ایجاد شنبه,1397/02/01-14:08
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

بدينوسيله به اطلاع كليه كارورزان بهار 97 گروه كودكان مي رساند آزمون كارگاه احياء كودك كه در تاريخ هاي 28 لغايت 97/1/29 در مركز مهارت هاي باليني دانشگاه علوم پزشكي برگزار گرديد، در روزهاي 27 لغايت 97/3/28 در مركز مهارت هاي باليني دانشگاه علوم پزشكي برگزار مي گردد.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir