شوراي گروه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/11/28-5:47
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

جلسه شوراي گروه جراحي روز دوشنبه مورخ 97/11/29 ساعت 7:30 در پاويون اساتيد بيمارستان الزهرا (س) برگزار مي گردد .

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir