برگزاری برنامه آموزشی در فرهنگ سرای یزدآباد توسط کارآموزان

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/05/01-9:57
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 کارآموزان خانه بهداشت یزدآباد پنج شنبه 28 تیر ماه 97 در فرهنگسرای یزدآباد، اقدام به تهیه یک بازی مار و پله برای آموزش عوامل خطر بیماریها به کودکان کرده و همچنین برنامه آموزشی با موضوعات "مهارت نه گفتن"، "تقویت کتابخوانی" و " مبارزه با مصرف قلیان" برای کودکان رده سنی 15-8 سال برگزار نمودند.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir