برگزاری جلسه شورای مشاورین جوان دانشکده های پزشکی و پیراپزشکی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1395/11/10-8:47
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

در روز چهارشنبه مورخ 95/10/8  از ساعت 13 در  تالار دکتر ادیب دانشکده، جلسه شورای مشاورین جوان با حضور رئیس محترم دانشکده، معاونین محترم دانشجویی فرهنگی و آموزش پزشکی عمومی دانشکده، و معاون محترم آموزشی دانشکده پیراپزشکی و اعضای شورای مشاورین جوان و نمایندگان منتخب سال تحصیلی 96-95 تشکیل گردید.  در این جلسه از اعضای فعال شورای مشاورین جوان و دانشجویان همکار در برگزاری مراسم و جشن های مختلف تجلیل بعمل آمد و در ادامه جلسه احکام نمایندگان جدید به ایشان تنفیذ گردید و در پایان دبیر شورا و مسئولین کمیته های شورای مشاورین جوان به ارائه گزارش و مشکلات مربوطه در دوره مسئولیت خود در یکسال گذشته پرداختند. لازم به ذکر است که دوره جدید فعالیت اعضای شورای مشاورین جوان از این تاریخ به بعد شروع خواهد شد.

لوگوی دانشجویی: 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir