برگزاری کلاس دستیاران

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/03/19-8:52
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

کلاس با موضوع  AF روز شنبه مورخ18  خرداد  1398در کلاس شماره یک مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) از ساعت 12:30الی 14 جهت دستیاران برگزار گردید.

استاد : جناب اقای دکتر ابراهیمی فر

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir