برنامه امتحانان فراگیران داخلی در شهریور 96

تاریخ ایجاد شنبه,1396/04/17-12:26
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
امتحان کتبی کارورزان 96/6/28 دانشکده پزشکی
امتحان OSCE کارورزان 96/6/29 سالن مجلات دانشکده پزشکی

 

تصویر: 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir