یازدهمین دوره فراخوان جذب هیات علمی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1393/12/13-8:27
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

مرحله نهایی بررسی صلاحیت علمی داوطلبان یازدهمین دوره فراخوان جذب هیات علمی دانشکده پزشکی، پس از طی نمودن بررسی سوابق و مستندات آنان، ارزیابی ارائه یک سخنرانی علمی و راند بالینی یا انجام یک عمل جراحی و یا تست آزمایشگاهی توسط گروههای آموزشی و سپس مصاحبه و ارزیابی توانمندی آنها در زبان خارجی در تاریخ 2/11/93 با حضور معاون محترم آموزشی دانشگاه و نمایندگان ایشان، رئیس محترم دانشکده پزشکی و هیات رئیسه دانشکده، مدیران محترم گروههای آموزشی و اعضای هیات علمی منتخب گروهها و با حضور 21 داوطلب در دانشکده پزشکی و در رشته های قلب، بیهوشی، جراحی عمومی، جراحی مغز و اعصاب، زنان و مامایی، ژنتیک، کودکان، چشم، پزشکی اجتماعی، رادیولوژی و رادیوتراپی برگزار گردید.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir