کارمندان گروه باکتری و ویروس شناسی پزشکی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/01/18-6:02
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

نام و نام خانوادگی میزان تحصیلات سمت در گروه شماره تلفن عکس
نفیسه سادات حسینی کارشناسی ارشد کارشناس 9147
صفیه غافل کارشناس ارشد کارشناس (حق التدریس) 9137
لیلی موهبت کارشناسی ارشد کارشناس 9051  
لیلا معین الدین کارشناسی ارشد کارشناس 9137
هاجر آشوری دیپلم منشی گروه 9038

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir