پیوندهای مفید معاونت اداری مالی

تاریخ ایجاد شنبه,1398/04/01-5:52
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

آدرس سایت خلاصه ای از سایت
مدیریت امور مالی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان http://mali.mui.ac.ir/
سازمان امور مالیاتی کشور http://www.intamedia.ir
وزارت امور اقتصادی و دارایی http://www.mefa.ir
دیوان محاسبات کشور http://www.dmk.ir
سامانه کارکنان نظام اداری کشور http://karmandiran.ir/
نظام نوین مالی managermali.mohme.gov.ir
سازمان تامین اجتماعی http://www.tamin.ir/
سازمان بازنشستگی کشوری http://cspf.ir/
دیوان عالی اداری https://divan-edalat.ir
مدیریت توسعه  سازمان و منابع داتشگاه http://tosea.mui.ac.ir

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir