پیوندهای مفید معاونت اداری مالی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/08/30-12:25
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

آدرس سایت خلاصه ای از سایت
مدیریت امور مالی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان http://mali.mui.ac.ir/
سازمان امور مالیاتی کشور http://www.intamedia.ir
وزارت امور اقتصادی و دارایی http://www.mefa.ir
دیوان محاسبات کشور http://www.dmk.ir
   

 

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir