اعضاء هیئت علمی گروه جراحی عمومی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/11/19-10:07
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
3 دكتر محمد اميد دکترای فوق تخصصی بالینی /جراحي اطفال
4 دكتر مهرداد اديب پارسا

https://isid.research.ac.ir/Mehrdad_Adibparsa

دکترای فوق تخصصی بالینی /جراحي پلاستيك  ترميمي و سوختگي

 
5  دكتر رضا اشراقي ساماني

https://isid.research.ac.ir/Reza_EshraghiSamani

فلوشيپ جراحي كنسر

6 دکتر رستم اسفندیاری دکترای فوق تخصصی بالینی /جراحي قلب  
7  دکتر حمید بیگدلیان

https://isid.research.ac.ir/Hamid_Bigdelian

دکترای فوق تخصصی بالینی /جراحي قلب

       
8 دكتر پژمان پورآذري متخصص جراحي عمومي
9 دكتر سيدعليرضا حسيني

https://isid.research.ac.ir/Alireza_Hosseini

دکترای فوق تخصصی بالینی /جراحي قلب

10 دكتر مهرداد حسين پور

https://isid.research.ac.ir/Mehrdad_Hosseinpour

دکترای فوق تخصصی بالینی /جراحي كودكان
11 دذكتر حيدر علي داوري

https://isid.research.ac.ir/HeidarAli_Davari

دکترای فوق تخصصی بالینی /جراحي اطفال

12 دكتر مهدي راستي

https://isid.research.ac.ir/Mehdi_Rasti

دکترای فوق تخصصی بالینی /جراحي پلاستيك ترميمي و سوختگي

13 دكتر عباس ساروخاني

https://isid.research.ac.ir/Abbas_Saroukhani

دکترای فوق تخصصی بالینی /جراحي عروق

14 دكتر محمود سعيدي

https://isid.research.ac.ir/Mahmoud_Saeidi

دکترای فوق تخصصی بالینی /جراحي قلب

15 دكتر فرشته سليمي

https://isid.research.ac.ir/Fereshteh_Salimi

دکترای فوق تخصصی بالینی /جراحي عروق

16 دكتر مرتضي شاه بندري

https://usid.research.ac.ir/University.php?id=7

دکترای فوق تخصصی بالینی / جراحي عروق

17 دكتر مهران شاه زماني

https://isid.research.ac.ir/Mehran_Shahzamani

دکترای فوق تخصصی بالینی /جراحي قلب

 
18 دكتر مسعود صيادي

https://usid.research.ac.ir/University.php?id=7

فلوشيپ جراحي لاپاراسكوپي

19 دكتر مهدي صادقي

https://isid.research.ac.ir/Mehdi_Sadeghi4

متخصص جراحي عمومي

20 دكتر معصومه صفايي

https://isid.research.ac.ir/Masoumeh_Safaee

متخصص جراحي عمومي

 
21  دکتر بهنام صانعی

https://isid.research.ac.ir/Behnam_Sanei

فلوشيپ پيوند كبد

22 دكتر حميد طالب زاده دکترای فوق تخصصی بالینی /جراحي توراكس
23 دكتر سيد عباس طباطبايي

https://isid.research.ac.ir/SayyedAbbas_Tabatabaee

دکترای فوق تخصصی بالینی /جراحي توراكس

24 دكتر محمود عمراني فرد

https://isid.research.ac.ir/Mahmood_Omranifard

دکترای فوق تخصصی بالینی /جراحي پلاستيك ترميمي و سوختگي

25 دكتر علي فاضلي

https://isid.research.ac.ir/Ali_Fazeli

دکترای فوق تخصصی بالینی /جراحي كودكان

26 دكتر امين قانعي

https://isid.research.ac.ir/Amin_Ghanei

دکترای فوق تخصصی بالینی /جراحي پلاستيك ترميمي و سوختگي

27 دكتر بهروز كليدري

https://isid.research.ac.ir/Behrooz_Kelidari

فلوشيپ جراحي لاپاراسكوپي

28 دكتر محسن كلاهدوزان

https://isid.research.ac.ir/Mohsen_Kolahdouzan

دکترای فوق تخصصی بالینی /جراحي توراكس

29  دکتر محسن محمودیه دهکردی

https://isid.research.ac.ir/Mohsen_Mahmoudieh

فلوشيپ جراحي لاپاراسكوپي

30  دکتر مهرداد معمارزاده

https://isid.research.ac.ir/Mehrdad_Memarzadeh

دکترای فوق تخصصی بالینی /جراحي اطفال

31 دكتر اميرميرمحمدصادقي

https://isid.research.ac.ir/Amir_MirmohammadSadeghi

دکترای فوق تخصصی بالینی /جراحي قلب

32  دکتر غلامرضا مهاجری

https://isid.research.ac.ir/Gholamreza_Mohajeri

دکترای فوق تخصصی بالینی /جراحي توراكس

33 دكتر حميد مللي

https://isid.research.ac.ir/Hamid_Melali

فلوشيپ جراحي لاپاراسكوپي

34 دکترمحسن میرمحمدصادقی

https://isid.research.ac.ir/Mohsen_Mirmohammadsadeghi

دکترای فوق تخصصی بالینی /جراحي قلب

  دکتر گیلدا مجد نصیری دکترای فوق تخصصی جراحی اطفال  
35 دكتر سيد ابراهيم نوريان

https://usid.research.ac.ir/University.php?id=7

متخصص جراحي عمومي

36 دكتر مسعود ناظم

https://isid.research.ac.ir/Masoud_Nazem

دکترای فوق تخصصی بالینی /جراحي اطفال

37 دكتر سيد مظفر هاشمي

https://isid.research.ac.ir/SeyedMozaffar_Hashemi

دکترای فوق تخصصی بالینی /جراحي توراكس

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir