اعضاء هیئت علمی گروه جراحی عمومی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/08/22-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی اطلاعات بیشتر عکس
 دکتر بهنام صانعی CV
 دکتر محسن محمودیه دهکردی CV
دکتر سید ابراهیم نوریان CV
دكتر مسعود صيادي  
دكتر مرتضي شاه بندري  
دکتر فرشته سلیمی CV
دکتر حیدرعلی داوری CV
 دکتر مهرداد معمارزاده CV
 دکترمسعود ناظم CV
 دکترعباس طباطبایی CV
 دکتر غلامرضا مهاجری CV
دکترسید مظفر هاشمی CV  
 دکترحسین ابدالی CV
 دکترمهدی راستی اردکانی CV
دکترمحمود عمرانی فرد CV
دكتر شهاب خسروي  
 دکتر حمید بیگدلیان CV  
دكتر حميد مللي    
دكتر معصومه صفايي    
 دکتر محمود سعیدی CV
دکترمحسن میرمحمدصادقی CV  
 دكتر بهروز كليدري CV
 دكتر مهرداد اديب CV  
دکتر محمد اميد  
دكتر عباس ساروخاني CV
دكتر محسن كلاهدوزان CV
 دكتر رضا اشراقي ساماني CV  
دكتر سيد عليرضا حسيني CV  
 دكتر اميرميرمحمد صادقي CV  
 دكتر مهرداد حسين پور CV  
 دكتر محمدرضا عسگرزاده CV
دكتر حميد طالب زاده  
دكترمهران شاه زماني CV  
دكتر سعيدرضا باعزت  
     

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir