همایش پیاده روی

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1394/02/03-9:22
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

این همایش که در هفته سلامت با حضور 38  نفر از کارکنان خانم از درب دانشکده پزشکی به مسافت 5 کیلومتر در ساعت 8/30 صبح روز پنجشنبه مورخ 94/2/3 آغاز گردید و در پایان پس از طی مسافت تعیین شده خانم ها مرضیه حسینی، مریم خلیقی، مریم آویژگان، میترا نظیفی و زهره حجت الاسلامی به ترتیب حائز رتبه های اول تا پنجم شدند.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir