معرفی گروه داخلی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/12/12-18:52
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

گروه داخلي يكي از قديمي ترين گروههاي باليني دانشكده پزشكي مي باشد كه از سال 1342 فعاليت خود را آغاز كرده و در سال 1346 با مديريت دكتر ابوتراب نفيسي به كار خود ادامه داده است .اين گروه در ابتدا با گروههاي ديگري از جمله اطفال "راديولوژي "اعصاب "روانپزشكي "و پوست مشترك بود و به تدريج اين رشته ها از آن جدا شدند و هر يك بطور مستقل تشكيل گروه دادند. گروه داخلی مشتمل بر زیر گروه های مختلف به شرح زیر می باشد:

جنرال داخلی، گروه های فوق تخصصی غدد و متابولیسم، هماتولوژی-انکولوژی( خون و سرطان بالغین)، روماتولوژی، نفرولوژی، ریه و گوارش می باشد. گروه تخصصی و فوق تخصصی قلب و عروق در سال 1388 از بدنه ی گروه داخلی مجزا شده است.

بیمارستانهای آموزشی که مشتمل بر فعالیت گروه داخلی می باشند عبارتند از:

بیمارستان الزهرا(س)، بیمارستان المهدی، بیمارستان امین و بیمارستان حضرت سیدالشهدا . در این بیمارستانها بخشهای فوق تخصصی و جنرال و همچنین اورژانس جنرال داخلی فعال هستند و عمده ی بار مسئولیت بیماران داخلی استان اصفهان و استانهای مجاور را به دوش می کشند.

گروه داخلی بیش از 70 عضو هیات علمی در قالب هیات علمی رسمی، پیمانی و تعهدات ضریب کا در رشته های مختلف فوق تخصصی و جنرال را شامل بوده و هر ساله بیش از 20 دستیار تخصصی داخلی( بسته به اعلام نیاز وزارتخانه ی بهداشت درمان و آموزش پزشکی) پذیرش می شوند و در مجموع بیش از 100 دستیار تخصصی در مقاطع مختلف در گروه داخلی فعال می باشند. همچنین دانشجویان پزشکی در مقاطع کارآموزی و کارورزی هر کدام به مدت سه ماه در بخش جنرال داخلی و بخشهای فوق تخصصی و اورژانس مشغول علم آموزی می باشند. رشته های فوق تخصصی غدد و متابولیسم، نفرولوژی، گوارش ، هماتولوژی و روماتولوژی در طی سالهای گذشته پذیرای تربیت نیروهای فوق تخصص بوده و در سال 1397 نیز اولین دستیاران فوق تخصص رشته ی ریه پذیرفته شده اند. مدیریت فعلی گروه داخلی به عهده ی جناب آقای دکتر بیژن ایرج بوده و ثبات و نظم حاکم بر گروه مرهون تلاشهای مدیر گروههای سنوات گذشته، مدیر محترم فعلی گروه و مدیران رشته های مختلف زیرگروههای فوق تخصصی می باشد.

تجهیزات گروه

امار اعضاء هیات علمی و فراگیران در  سال تحصیلی 98

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir