پیوندهای مفید گروه فیزیک پزشکی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1395/11/17-9:50
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
 آدرس سایت خلاصه ای از سایت
 http://www.nanomanagement.blogfa.com/  مدیریت فناوری نانو
 http://www.iamp.ir/  انجمن فیزیک پزشکی ایران
 world-reality.persianblog.ir  مقالاتی در زمینه پزشکی و کارکرد دستگاه های پزشکی
telemedicine.persianblog.ir/ وسایل و استانداردهای بیمارستانی
www.isbme.org/fa/catalog/page.asp?id=1 انجمن مهندسیپزشکی ایران
www.bioemm.com/ انجمن های تخصصی مهندسی پزشکی ایران
http://www.bbti.mui.ac.ir/ مرکز رشد فناوری مواد و تجهیزات پزشکی

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir