سایر دستاوردهای (کتاب، اختراعات و ...) گروه پزشکی اجتماعی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1399/05/08-6:25
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف نام دستاورد/اختراع نام مجری سال
1

دستاورد(اختراع یا تالیف کتاب)در گروه ما وجود ندارد

   

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir