ساختار کتابخانه

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/12/19-6:21
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

ساختار كتابخانه دانشکده پزشكي دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:
-------------------------------------------------------------
كتابخانه دانشكده پزشكي يكي از فعاليترين و بزرگترین كتابخانه‌هاي دانشکده ائی دانشگاه علوم پزشكي اصفهان مي‌باشد.
کتابخانه پزشکی زیر مجموعه معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی می باشد.
سيستم طبقه بندی منابع کتابخانه های دانشگاه ( کتابخانه پزشکی ) رده بندي nlm است.
امانت منابع كتابخانه به صورت اتوماسيون  و با استفاده ازسيستم نرم افزاري جامع كتابخانه( پارس آذرخش) صورت می پذیرد.
امانت منابع کتابخانه پزشکی بر اساس آئین نامه امانت دانشگاه انجام می پذیرد.
شبكه اينترنت به صورت onlineاست .
مخزن كتابخانه بصورت قفسه باز(open stock )اداره می گردد.
عضویت اعضاء کتابخانه توسط کتابخانه مرکزی دانشگاه صورت می پذیرد:
- عضویت دانشجویان جدیدالورود در هر سال تحصیلی به صورت جمعی از طریق لیست ارسالی دانشجویان ثبت نام شده از سوی معاونت محترم آموزشی دانشگاه به کتابخانه مرکزی انجام خواهد شد. بدیهی است فعال سازی کارت پس از دریافت لیست مذکور امکان پذیر می باشد.
- در مورد دانشجویان میهمان با ارائه کارت دانشجویی موقت فایل عضویت فعال خواهد شد.
- مدت اعتبار کارت عضویت کتابخانه مرکزی دانشگاه برای دانشجویان برابر با مدت اعتبار کارت دانشجویی آنان خواهد بود.
-  جهت تمدید اعتبار کارت عضویت دانشجویان ارائه کارت دانشجویی الزامی است. (برای دانشجویان قدیمی)
- مدارک لازم جهت عضویت: ارائه کارت دانشجویی معتبر، یک قطعه عکس 4×3 و تکمیل فرم تقاضانامه عضویت.
- دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی و دانشگاه اصفهان مي توانند با درخواست کتبی و موافقت دانشکاه  خود و ارائه به  کتابخانه مرکزی دانشگاه طرف مقابل به صورت اتوماسیون به عضویت کتابخانه های هردودانشگاه درآیند و از منابع موجود استفاده نمایند.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir