زیرشاخه های گروه

تاریخ ایجاد شنبه,1395/08/15-10:09
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام بیمارستان واحد مورد نظر
 بیمارستان نور و علی اصغر (ع  OPD و کلینیک الکترو دیاگنوز
 بیمارستان الزهرا(س  OPD و کلینیک الکترو دیاگنوز
 بیمارستان آیت ا.. کاشانی  OPD , کلینیک الکترو دیاگنوز وواحد توانبخشی
بيمارستان عيسي بن مريم  OPD و کلینیک الکترو دیاگنوز
بیمارستان امام حسین(ع) OPD

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir