تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(275 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیسمتsort ascendingتلفن داخلیتلفن مستقیم
مرکز پزشکی باز ساختیدکتر قیصريمسئول مرکز907636687087
گروه قارچ وانگلخانم موسویمسئول دفتر9170
گروه ایمنی شناسیآشوریمسئول دفتر9031
دفتر فرهیختگاناسلامیمسئول دفتر9068
معاونت پژوهشیخانم محمدیمسئول دفتر8134
اداری مالیآقای عیدیمسئول دبیرخانه9005
اداری مالیخانم مظاهریمسئول حسابداري9100
تاسیساتتیموریمسئول تاسیسات9034
معاونت آموزش تخصصیآقای برومندمسئول آموزش تخصصی و فوق تخصصی9058
ICMدکتر فاطمیمسئول ICM 9112
معاونت پژوهشیرحمتیمرکز مشاوزه تحقیقات9131
معاونت پژوهشیربیعمرجع و نگهبانی8140
دانشکده پیرا پزشکیداریوش مرادیمدیر گروه هوشبري پیرا پزشکی8087
دانشکده پیرا پزشکیدکتر احمديمدیر گروه فوریتهاي پزشکی8089
گروه اخلاق پزشکیدکتر شمسمدیر گروه8106
گروه علوم تشریحیآقای والیانیمدیر گروه9160
گروه ویروس ومیکروب شناسیخانم دکتر مقیممدیر گروه9013
گروه قارچ وانگلدکتر یوسفیمدیر گروه9089
گروه طب سنتیدکتر مظاهريمدیر گروه8108
گروه معارف اسلامیدکتر قدرت ا... مومنیمدیر گروه8075

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir