تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(273 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیسمتsort ascendingتلفن داخلیتلفن مستقیم
معاونت اداری و مالی- مرکز کامپیوتر و سمعی بصریآقای مهندس سیروس مظاهریمسوول مرکز کامپیوتر8100
معاونت اداری و مالی- تدارکاتآقای یدالله شریفیان منشمسوول تدارکات-خدمات9111
معاونت اداری و مالی- کارگزینیآقای مهدی زمانیمسئول کارگزینی9099
مرکز پزشکی باز ساختیدکتر قیصريمسئول مرکز907636687087
EDOآقای زنگنه، خانم دکتر حسینیمسئول دفتر، مسئول برنامه ریزی درسی9116
گروه طب سنتیخانم فروغیمسئول دفتر گروه8155
گروه زنان و ماماییخانم دانشورمسئول دفتر گروه2528
معاونت درمانخانم نسیم کریم پورمسئول دفتر معاونت9042
گروه آموزشی داخلیخانم اسلامیانمسئول دفتر441936201274
گروه ایمنی شناسیخانم نسرین آشوریمسئول دفتر9031
دفتر فرهیختگانخانم اسلامیمسئول دفتر9068
معاونت آموزش تخصصی و فوق تخصصیخانم نسیم کریم پورمسئول دفتر9047
معاونت امور هیات علمیآقای حجت الله بهرامیانمسئول دفتر9096
معاونت پژوهشیخانم کبری محمدیمسئول دفتر8134
گروه روانشناسی سلامتخانم اکبریمسئول دفتر8108
معاونت اداری و مالی- دبیرخانهآقای امینیمسئول دبیرخانه9005
معاونت اداری و مالی- امور مالیخانم سوسن مظاهریمسئول حسابداري9100
معاونت اداری و مالی- مرکز کامپیوتر و سمعی بصریآقای مهریمسئول تالارهای دانشکده پزشکی9045
معاونت اداری و مالی- مرکز کامپیوتر و سمعی بصریآقای کیوان رئیسیمسئول تالار حکمی9179
تاسیساتآقای نیک فطرتمسئول تاسیسات3144

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir