دستیاری

تاریخ ایجاد يكشنبه,1395/09/07-7:40
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
موضوع
برنامه کلاس درس دستیاران سال 1395
برنامه تقسیم بندی سالیانه دستیاران 96-95
برنامه روتيشن سال تحصيلي 94-95
برنامه كلاس درس رزيدنتي

 فرم جمع بندي ارزشيابي رفتار حرفه اي دستياران

 ليست مجلات بورد 94

 اصلاحيه برنامه كلاس درس رزيدنتهاي سال 93

 برنامه روتيشن سال 93-94 رزيدنتها

 برنامه كلاس درس رزيدنتهاي پوست سال 93

 فرم مربوطه براي مقالات بورد

 نمونه فرم پرشده

 مقرارات دستياران پوست

اعلام معاونت درمان براي سال چهار
 دستور العمل نحوه محاسبه نمرات پايان نامه درآزمون دانشنامه تخصصي
 فرايند جذب متقاضيان گذراندن تعهدات قانوني درقالب هيئت علمي
 برنامه كلاسهاي درس وآموزشي دستياران سال 92
برنامه روتيشن رزيدنهاي گروه پوست
 برنامه كلاسهاي ژورنال وآموزشي دستياران سال 90
 ارائه چند مقاله از سال 2011توسط رزیدنت دکتر مومنی در آبان 1390
 مبحث آمیلوئیدوز ارائه شده توسط رزیدنت دکتر فرهادی در آذر 1390
مبحث کاربردهای درموسکوپی ارائه شده توسط رزیدنت دکتر کمالی در آذر 1390
مبحث لیزر resurfacingارائه شده توسط رزیدنت دکترریاحی در آذر 1390
مبحث لیپودیستروفی ارائه شده توسط رزیدنت دکتر بنی هاشمی در آبان 1390
مبحث لیزر در ضایعات پیگمانته ارائه شده توسط رزیدنت دکتر عطارزاده درآذر 1390
مبحث لیزر hair removalارائه شده توسط رزیدنت دکتر ریاحی در دی 1390
مبحث هیستیوسیتوز ارائه شده توسط رزیدنت دکتر رضایی در دی 1390
مبحث اریترودرمی ارائه شده توسط رزیدنت دکتر نورائی در دی 1390
 ارائه مقاله رابطه آندروژنیک آلوپسی و بیماری قبلی توسط رزیدنت دکتر جمشیدی در مهر 1390
 مبحث گرافت ارائه شده توسط رزیدنت دکترعطارزاده در مهر 1390
 کلاس دکتر فاطمی مهر 1390 با موضوع لیزر لیپولیز
 کلاس دکتر فقیهی آبانماه1390 قسمت 2
 کلاس دکتر فقیهی آبانماه1390 قسمت 1
مبحث فوتودینامیک تراپی ارائه شده توسطرزیدنت دکترنیکیار در دیماه 1390(قسمت 2)
 مبحث آناتومی جراحی سر و گردن ارائه شده توسط رزیدنت دکتر خسروانی در آذر1390(قسمت 1)
 مبحث آناتومی جراحی سر و گردن ارائه شده توسط رزیدنت دکتر خسروانی در آذر1390(قسمت 2)
 کلاس دکتر سیادت دیماه 1390
 کلاس دکتر ایرجی آذرماه 1390
 کلاس دکتر اصیلیان دیماه 1390
 گاید لاین اسیترتین ارائه شده توسط دکتر بهرامی آبانماه 1390 قسمت اول
 گاید لاین اسیترتین ارائه شده توسط دکتر بهرامی آبانماه 1390 قسمت دوم
 کلاس دکتر شاهمرادی آذر 1390 قسمت اول
 کلاس دکتر شاهمرادی آذر 1390 قسمت دوم
 کلاس دکتر شاهمرادی آذر 1390 قسمت سوم
 کلاس دکتر شاهمرادی آبان 1390 قسمت اول
 کلاس دکتر شاهمرادی آبان 1390 قسمت دوم
 کلاس دکتر شاهمرادی آبان 1390 قسمت سوم
 کلاس دکتر فاطمی دیماه 1390 با موضوع بیوپسی پوست، قسمت اول
 کلاس دکتر فاطمی دیماه 1390 با موضوع بیوپسی پوست، قسمت دوم
 کلاس دکتر فاطمی دیماه 1390 با موضوع بیوپسی پوست، قسمت سوم
 کلاس دکتر فاطمی آذرماه1390 با موضوع ضایعات کیستیک قسمت اول
 کلاس دکتر فاطمی آذرماه1390 با موضوع ضایعات کیستیک قسمت دوم
 کلاس دکتر فاطمی آذرماه1390 با موضوع ضایعات کیستیک قسمت سوم
 کلاس دکتر فاطمی آذرماه1390 با موضوع ضایعات کیستیک قسمت چهارم
 کلاس دکتر فاطمی آذرماه1390 با موضوع ضایعات کیستیک قسمت پنجم
 کلاس دکتر فقیهی مهرماه 1390 قسمت اول
 کلاس دکتر فقیهی مهرماه 1390 قسمت دوم
 کلاس دکتر فقیهی دیماه 1390 قسمت اول
 کلاس دکتر فقیهی دیماه 1390 قسمت دوم
 کلاس دکتر فقیهی دیماه 1390 قسمت سوم
 کلاس دکتر فقیهی دیماه 1390 قسمت چهارم
 سوالات بورد پوست سال 1390 قسمت اول
 سوالات بورد پوست سال 1390 قسمت دوم
 سوالات بورد پوست سال 1390 قسمت سوم
 کلاس دکتر ایرجی اسفند 1390
 کلاس دکتر شاهمرادی اسفند 1390 قسمت اول
 کلاس دکتر شاهمرادی اسفند 1390 قسمت دوم
 کلاس دکتر شاهمرادی اسفند 1390 قسمت سوم
 کلاس دکتر شاهمرادی اسفند 1390 قسمت چهارم
 کلاس دکتر فقیهی بهمن 1390 قسمت اول
 کلاس دکتر فقیهی بهمن 1390 قسمت دوم
 کلاس دکتر فقیهی بهمن 1390 قسمت سوم
 کلاس دکتر فاطمی بهمن 1390 با موضوع هیرسوتیسم
 کلاس دکتر ایرجی بهمن 1390
 کلاس دکتر شاهمرادی بهمن 1390 قسمت اول
 کلاس دکتر شاهمرادی بهمن 1390 قسمت دوم
 کلاس دکتر شاهمرادی بهمن 1390 قسمت سوم
 کلاس دکتر شاهمرادی بهمن 1390 قسمت چهارم
 کلاس دکتر شاهمرادی بهمن 1390 قسمت پنجم
 کلاس دکتر شاهمرادی بهمن 1390 قسمت ششم
 مبحث کور تیکوستروئیدها ارائه شده توسط رزیدنت دکتر بصیری در بهمن 1390 قسمت اول
 مبحث کور تیکوستروئیدها ارائه شده توسط رزیدنت دکتر بصیری در بهمن 1390 قسمت دوم
 مبحث بیحسی موضعی ارائه شده توسط رزیدنت دکتر کیوان در بهمن 1390 قسمت اول
 مبحث بیحسی موضعی ارائه شده توسط رزیدنت دکتر کیوان در بهمن 1390 قسمت دوم
 مبحث بیحسی موضعی ارائه شده توسط رزیدنت دکتر کیوان در بهمن 1390 قسمت سوم
 مبحث بیماریهای تغذیه ای پوست ارائه شده توسط رزیدنت دکتر بهفر در اسفند 1390 قسمت اول
 مبحث بیماریهای تغذیه ای پوست ارائه شده توسط رزیدنت دکتر بهفر در اسفند 1390 قسمت دوم
 مبحث بیماریهای تغذیه ای پوست ارائه شده توسط رزیدنت دکتر بهفر در اسفند 1390 قسمت سوم
 مبحث بیماریهای تغذیه ای پوست ارائه شده توسط رزیدنت دکتر بهفر در اسفند 1390 قسمت چهارم
 مبحث بیماریهای دهان ارائه شده توسط رزیدنت دکتر ابطحی در اسفند 1390 قسمت اول
 مبحث بیماریهای دهان ارائه شده توسط رزیدنت دکتر ابطحی در اسفند 1390 قسمت دوم
 مبحث بیماریهای دهان ارائه شده توسط رزیدنت دکتر ابطحی در اسفند 1390 قسمت سوم
 مبحث بیماریهای دهان ارائه شده توسط رزیدنت دکتر ابطحی در اسفند 1390 قسمت چهارم
 مبحث بیماریهای دهان ارائه شده توسط رزیدنت دکتر ابطحی در اسفند 1390 قسمت پنجم
 مبحث بیماریهای دهان ارائه شده توسط رزیدنت دکتر ابطحی در اسفند 1390 قسمت ششم
 برنامه روتيشن سال تحصيلي 91-92
 برنامه آموزشي وژورنال سال 91-92
 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir