دانش آموختگان گروه ارولوژی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/07/09-11:03
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی سال ورود سال خروج مقطع فراغت از تحصیل

دكتر حامد جهانگيري

دكتر امير محسني

94 98 دانشنامه تخصصي

دكتر رضا كاظمي

دكتر امين شوهاني

دكترمتين  شيراني

دكترعباس برزگر 

93 97 دانشنامه تخصصي

دكتر علي محمد طائف نيا 

دكتر محسن رضا موسايي

 دكتر ايمان اميدي

 دكتر رضا صافي

 دكتر محمد علي ابطحي

92 96 دانشنامه تخصصي

دكتر حجت سليمي

 دكتر رضا نژادگشتي

 دكتر سلمان اسلامي

91 95 دانشنامه تخصصي

دكتر مجيد مجيدي

 دكتر محسن ابراهيم نژاد

 دكتر عليرضا عابدي

 دكتر فكور

90 94 دانشنامه تخصصي

دكتر نرجس صابري

 دكتر بهزاد ديلمي

 دكتر محمد رضا انصافداران

89 93 دانشنامه تخصصي

دكتر رامين هنرمند

 دكتر مسيح بابائيان

 دكتر مظاهر هادي

دكتر امير بهنام فر

88 92 دانشنامه تخصصي

دکتر حمید رضا آرزه گر

 دکتر امیر عباس شه دوست

 دکتر مهدی ملت

 دکتر رسول هاشمی

87 91 دانشنامه تخصصي

دکتر مجتبی میرهاشمی 

دکتر حمید  رضا ضیا 

دکتر امیر جاوید 

دکتر حسین بزیع

86 90 دانشنامه تخصصي

دکتر محمود صرافیان 

دکتر افشین مرتضوی

 دکتر علیرضا نظری

 دکتر محمد حسین بحرالعلومی

85 89 دانشنامه تخصصي

دکتر رحیم جرجانی

 دکتر سید یعقوب صهری

 دکتر سعید عالی

 دکتر داراب مشتاقی

 دکتر علی اکبر کرمی

84 88 دانشنامه تخصصي

دکتر افشین شادمهر

دکتر اصغر دادخواه

دکتر پیمان صالحی 

دکتر احمد رضا رفعتی

83 87  

دکتر مجید شیرانی

 دکتر علی رضائی

 دکتر محمد حسین ایزد پناهی

82 86  

دکتر مهرداد محمدی

 دکتر مسعود نیک کار 

دکتر محمد رضا قرائتی

81 85  

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir