دانش آموختگان گروه ارولوژی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1399/11/21-1:12
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی مقطع و رشته تحصیلی دوران تحصیل در گروه

دکتر سید مسعود سادات

دکتر فرشاد قلی پور

دکتر مصطفی مظاهری

دکتر محمد علی وکیلی

دکتر علی شریعتی

دکتر عبدالکریم خرمی

دکتر مهدی غلامپور

دکترای تخصصی اورولوژی 95-99

دكتر حامد جهانگيري

دكتر امير محسني

دکتر نیما عباسی

دکترای تخصصی اورولوژی 94-98

دكتر رضا كاظمي

دكتر امين شوهاني

دكترمتين  شيراني

دكترعباس برزگر 

دکترای تخصصی اورولوژی 93-97

دكتر علي محمد طائف نيا 

دكتر محسن رضا موسايي

 دكتر ايمان اميدي

 دكتر رضا صافي

 دكتر محمد علي ابطحي

دکترای تخصصی اورولوژی 92-96

دكتر حجت سليمي

 دكتر رضا نژادگشتي

 دكتر سلمان اسلامي

دکترای تخصصی اورولوژی 91-95

دكتر مجيد مجيدي

 دكتر محسن ابراهيم نژاد

 دكتر عليرضا عابدي

 دكتر فكور

دکترای تخصصی اورولوژی 90-94

دكتر نرجس صابري

 دكتر بهزاد ديلمي

 دكتر محمد رضا انصافداران

دکترای تخصصی اورولوژی 89-93

دكتر رامين هنرمند

 دكتر مسيح بابائيان

 دكتر مظاهر هادي

دكتر امير بهنام فر

دکترای تخصصی اورولوژی 88-92

دکتر حمید رضا آرزه گر

 دکتر امیر عباس شه دوست

 دکتر مهدی ملت

 دکتر رسول هاشمی

دکترای تخصصی اورولوژی 87-91

دکتر مجتبی میرهاشمی 

دکتر حمید  رضا ضیا 

دکتر امیر جاوید 

دکتر حسین بزیع

دکترای تخصصی اورولوژی 86-90

دکتر محمود صرافیان 

دکتر افشین مرتضوی

 دکتر علیرضا نظری

 دکتر محمد حسین بحرالعلومی

دکترای تخصصی اورولوژی 85-89

دکتر رحیم جرجانی

 دکتر سید یعقوب صهری

 دکتر سعید عالی

 دکتر داراب مشتاقی

 دکتر علی اکبر کرمی

دکترای تخصصی اورولوژی 84-88

دکتر افشین شادمهر

دکتر اصغر دادخواه

دکتر پیمان صالحی 

دکتر احمد رضا رفعتی

دکترای تخصصی اورولوژی 83-87

دکتر مجید شیرانی

 دکتر علی رضائی

 دکتر محمد حسین ایزد پناهی

دکترای تخصصی اورولوژی 82-86

دکتر مهرداد محمدی

 دکتر مسعود نیک کار 

دکتر محمد رضا قرائتی

دکترای تخصصی اورولوژی 81-85

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir