برگزاری کارگاه نحوه نگارش فرآیندهای جشنواره شهید مطهری

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/07/30-12:21
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

با توجه به فراخوان دوازدهمین جشنواره شهید مطهری و مهلت ارسال فرآیندهای آموزشی تا ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷ و از آنجایی که نگارش صحیح فعالیت های آموزشی انجام شده جهت رقابت در سطح دانشگاه و کشور یکی از مطالبات و دغدغه های اعضای محترم هیات علمی دانشگاه بوده است، بر این اساس جهت آشنایی اساتید محترم با این جشنواره و نحوه فرآیند نویسی، کارگاهی در تاریخ ۱۳۹۷/۸/۵ از ساعت ۱۳-۱۷ در محل تالار زیتون مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی برگزار می گردد.

ضروری است که علاقه مندان به شرکت در کارگاه حداکثر تا روز چهارشنبه ۱۳۹۷/۸/۲ با مراجعه به سایت مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی به آدرس edc.mui.ac.ir در بخش سامانه ثبت نام در کارگاه های توانمند سازی نسبت به ثبت نام اقدام نمایید.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir