برگزاری چهل و یکمین جلسه شورای معاونین دانشکده در سال 95

تاریخ ایجاد سه شنبه,1395/12/24-13:37
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

در آخرین جلسه شورای معاونین دانشکده پزشکی ( چهل و یکمین جلسه ) که در روز سه شنبه مورخ 95/12/24 در تالار دکتر ادیب دانشکده پزشکی برگزار گردید . از زحمات معاونین محترم دانشکده و قائم مقام های آنان و معاون محترم آموزشی دانشکده پیراپزشکی و مسئولین محترم واحد های مختلف دانشکده توسط ریاست محترم دانشکده تقدیر به عمل آمد. در ادامه این جلسه از زحمات سرکار خانم حیدری در طول تصدی مسئولیت کارگزینی دانشکده و جناب آقای عباس شمسائی همکار محترم  که به افتخار بازنشستگی نائل گردید نیز تقدیر و تشکر به عمل آمد. 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir