برگزاری جلسه کاربردی تر کردن محتوای درس آداب پزشکی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/01/20-8:07
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

از ساعت 10 روز دوشنبه 19 فروردین 98 جلسه کاربردی تر کردن محتوای درس آداب پزشکی که در چهارچوب برنامه ملی دوره دکتری پزشکی عمومی ارائه می شود با شرکت معاون مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، مسؤول و کارشناس دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی در محل دفتر توسعه آموزش پزشکی دانشکده پزشکی برگزار شد. در این جلسه پیشنهادات ارائه شده بررسی گردید. برنامه ملی دوره دکتری پزشکی عمومی از مهر ماه 1396 در دانشکده پزشکی اجرا می شود و دفتر توسعه آموزش موظف به پایش و ارزشیابی چگونگی اجرای آن می باشد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir