برگزاری جلسه ارزشیابی برنامه ملی گروه های علوم پایه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/04/16-8:05
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

از ساعت 12 روز دوشنبه 15 تیرماه 98 جلسه ارزشیابی درس برنامه ملی در مقطع علوم پایه در محل دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی برگزار شد.در این جلسه که کارشناس برنامه ریزی آموزشی دفتر توسعه آموزش حضور داشتند با جمعی از دانشجویان ترم 4 پیرامون چگونگی  ارائه دروس این ترم مصاحبه ای انجام گرفت.در این مصاحبه دانشجویان نقاط قوت و ضعف ارائه دروس و پیشنهادات خود را بیان کردند.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir