برگزاری جلسه ارزشیابی برنامه جدید آموزش علوم پایه با شرکت دانشجویان ترم سوم

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/10/03-13:04
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

روز دوشنبه 97/10/2 از ساعت 12:30 جلسه ارزشیابی دروس برنامه جدید دوره آموزش دکتری عمومی پزشکی با حضور دانشجویان ترم سوم این دوره در دفتر توسعه آموزش تشکیل شد. در این جلسه که با حضور هشت نفر از دانشجویان ترم سوم، نماینده دفتر مشاورین جوان و کارشناسان دفتر توسعه برگزار گردید دانشجویان طی یک مصاحبه 3 ساعته انتقادات و پیشنهادات خود را پیرامون دروس ترم سوم، شیوه تدریس و ارزشیابی آن دروس بیان کردند. برنامه جدید آموزش دکتری عمومی پزشکی از اول مهر ماه 96 در دانشکده پزشکی اصفهان اجرا می شود و دفتر توسعه آموزش موظف به ارزشیابی آن می باشد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir