برنامه درسی دکترای حرفه ای گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/06/21-12:30
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
دانشکده رشته نام درس نوع درس
پزشکی پزشکی ژنتیک نظری
زیست شناسی نظری
   
   
   
   
دندانپزشکی  دندانپزشکی  ژنتیک نظری
   
   
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir