برنامه درسی تخصصی گروه قلب و عروق

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/01/17-7:03
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

سال تحصیلی1399-1398

ماه:

گروه آموزشی: قلب و عروق

دوره:

نام درس: بیماری های قلب و عروق

شماره درس :

نام مسوول دوره: دکتر افشین امیرپور

مکان برگزاری دوره: بیمارستان قلب شهید چمران- بیمارستان خورشید

شروع و پایان دوره:98/7/1 لغایت 99/6/31

طول دوره:4 سال

آدرس دفتر گروه: بیمارستان شهید چمران

تلفن دفتر گروه:03132611406

ساعت و روزهای تماس با مسوول دوره:   همه روزه از ساعت 9 لغایت 12

Email: heart@med.mui.ac.ir

هدف کلی دوره: آشنایی و تسلط بر الزامات تشخیصی و درمانی بیماری های قلب و عروق و مدیریت بیماران قلب و عروق

اهداف اختصاصی دوره:

1- با اخذ شرح حال ،انجام معاینه و ارزیابیهای بالینی و پاراکلینیکی مناسب بیماری را تشخیص دهند .

2- رویکردها و روشهای پیگیری تشخیصی درمانی و مراقبتی مناسب را برای بیمارا انتخاب و آنها را با تسلط

و مهارت کافی جهت رفع مشکل بیمار بکار بگیرند .

3- با بیماران، همراهان بیمار، اعضای تیم سلامت و مسئولین سلامت برای رفع مشکل بیمارا ارتباط مؤثر و مناسب

حرفه ای برقرار نمایند .

4- با متخصصین دیگر رشته ها و دوره های مختلف در زمینه ییشگیری و درمان بیماران  تعامل سازنده داشته باشند .

5- در آموزش رده های مختلف اعم از بیماران و همراهان آنها و عموم مردم و دانشگاهیان در زمینه تخصصی خود

توانایی کافی داشته باشند .

6- با پیشنهاد یا بکارگیری راهکارهای مختلف در ارتقای وضعیت سلامت جامعه نقش مؤثر ایفا نمایند .

7- در نظام یژوهشی کشوری همکاری و تعامل سازنده داشته باشند .

8-در کلیه اقدامات فوق همانگونه که در مبحث ارزشها ذکر گردید اخلاق حرفه ای را سرلوحه کار خود قرار دهند .

9-برنامه خودآموزی مد اومی برای تمامی دوران حرفه ای خود تد ارک ببینند . منابع اطلاعا ت پزشکی را بشناسند  و

نحوه استفاده از آنها را به خوبی بدانند و در کسب دانش روز کوشا باشند .

جدول کلاس تئوری

ردیف

تاریخ

موضوع

مدرس

ساعت

مکان

طرح درس

اسلاید

درسنامه

1

شنبه

اکوکاردیوگرافی

گروه فلوشیپ اکو

9-8:15

بیمارستان چمران

     

2

یک شنبه

همودینامیک

دکتر شفیعی

12:30-14

بیمارستان چمران

     

3

دوشنبه

Book Review

گروه جنرال قلب

12:30-14

بیمارستان چمران

     

4

سه شنبه

ECG/EPS

گروه EPS

9-8:15

بیمارستان چمران

     

5

چهارشنبه

Catheterism/CXR

گروه فلوشیپ مداخله

9-8:15

بیمارستان چمران

 

 

 

6

پنج شنبه

Book Review

گروه جنرال قلب

8-12

بیمارستان چمران

 

 

 

جدول مهارت های عملی ضروری

ردیف

مهارت

تعداد مشاهده

تعداد اجرای زیر نظر

تعداد اجرای مستقل

1

ECG

10

10

20

2

ETT

20

30

100

3

ECG Holter

20

30

50

4

BP Holter

10

10

30

5

آنالیز و برنامه ریزی پیس میکر و دفیبریلاتور

10

20

-

6

کاردیوورژن الکتریکی و دفیبریلاسیون

10

20

20

7

Tilt Table Test

5

5

-

8

احیاء قلبی ریوی

5

10

25

9

اکو کاردیوگرافی ترانس توراسیک (TTE)

30

50

320

10

اکو کاردیوگرافی از راه مری (TEE)

20

30

-

11

فلوروسکوپی

10

-

5

12

پریکاردیوسنتز

5

5

2

13

پیس میکر موقت

10

10

10

14

مطالعه الکتروفیزیولوژی (EPS)

10

-

-

15

پروسیجرهای اینترونشنال

30

-

-

16

کت راست و چپ ( مادرزادی و غیر مادرزادی)

10

20

20

17

آنژیوگرافی عروق کرونر

30

70

200

18

آنژیوگرافی عروق پیوندی

10

20

10

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد) 

1 - Heart Disease / Braunwald/ W.B. Saunders/ 11 th Edition/ 2018

2 - Harrison’s Principles of Internal Medicine/ Braunwald, Eugene / Mc Graw Hill / 2018

منابع فرعی درس:

 1. Journal of American College of Cardiology
 2.  New England Journal of Medicine
 3. Journal of Clinician update of Circulation

نحوه ارزشيابی  فراگیر و بارم مربوط به هر ارزشيابی

بر اساس مصوبه هفتاد و دومین نشست شوراي آموزش پزشكي و تخصصي مجموع نمره‌های ارتقای هرسال برابر 300 است. 50% كل نمره (150 نمره) اختصاص به ارزيابي درون بخشي با توجه به ضوابط مربوطه و 50% (150 نمره) اختصاص به آزمون كتبي دارد.

الف) در طول دوره (ارزشیابی فعالیت  فراگیر در لاگ بوک، کارپوشه،....)                                                                     بارم: 150 نمره

 

ارزيابي درون بخشي

150 نمره ارزيابي درون بخشي داراي اجزاي زير است:

الف- رفتار حرفه‌ای: 30 نمره

تبصره: كسب حداقل 70% نمره از بخش رفتار حرفه‌ای (بر اساس آیین نامه مصوب شده توسط هیات رئیسه محترم دانشگاه) براي قبولي دستيار در ارزيابي درون بخشي ضروري است.

رفتار حرفه‌ای در حیطه‌های: وظیفه‌شناسی و مسئولیت‌پذیری، شرافت و درستكاری، نوع‌دوستی، احترام به ديگران، عدالت، تعالي شغلي و ساير موازين و شئون معتبر اخلاقي و حرفه‌ای مستمر

ب- روش OSCE و حداقل يك روش نوين ارزشيابي (Mini CEX، Dops و ...) و سایر موارد ذکرشده در بخش ارزشيابي دستیاران: 120 نمره

 

جدول محاسبه نمره درون بخشی (گروه قلب و عروق دانشکده پزشکی اصفهان:

آیتم مورد ارزیابی

میزان نمره (مجموع 150 نمره)

آزمون OSCE

30

Quizzes

15

ارزيابي انتهای دوره چرخشی ماهیانه

20

پای بندی به اصول حرفه ای

30

ارزشیابی کنفرانس‌های ارائه شده توسط دستیاران

10

ارزشیابی ژورنال کلاب ارائه شده توسط دستیاران

10

ارزشیابی پرونده نویسی دستیاران

15

ارزیابی عملکرد در کشیک بر اساس گزارش دستیاران ارشد

10

همکاری آموزشی

10

 

ب) پايان دوره                                                                                                                                              بارم: 150 نمره

150 نمره آزمون كتبي شامل اجزاي زير می‌باشد:

الف- آزمون كتبي دوره اي در طول سال: 60 نمره (تمامی دستیاران به جز دستیاران سال آخر)

ب- آزمون كتبي ساليانه (در تاريخي كه همه ساله از طرف دبيرخانه اعلام خواهد شد) : 90 نمره (تمامی دستیاران به جز دستیاران سال آخر) و 150 نمره (دستیاران سال آخر)

توضیحات: در حال حاضر نحوه محاسبه حداقل نمره كتبي، كف نمره كتبي مجاز، حداقل نمره ارزيابي درون بخشي، حداقل نمره كل و حداقل نمره كل مجاز به شرح زير است:

 جدول نمرات ارتقاء براي دوره هاي چهار ساله

مقطع ارتقاء

حداقل نمره كتبي*** (نسبت به ملاك مقايسه) A

كف نمره كتبي مجاز

حداقل ارزيابي درون­بخشي (از 150) B

حداقل نمره كل

حداقل نمره كل مجاز

1 به 2

50%

65

*26

105

A+B+15

185

**39

2 به 3

58%

75

*30

105

A+B+15

195

**45

3 به 4

63%

85

*34

105

A+B+15

205

**51

 

* : كف نمره آزمون كتبي دوره­اي                                       **: كف نمره آزمون كتبي ساليانه (تيرماه)

*** به منظور وحدت رويه در دانشگاهها ميانگين نمره 20% شركت كنندگان برتر هر رشته در هر دانشگاه كه بالاترين نمرات را در هر گروه كسب كرده­اند ، ملاك مقايسه تعيين مي­گردد.

 

تذکرات مهم:

 • هر دستيار براي ارتقا به سال بالاتر بايد چند حداقل نمره را كسب نمايد که شامل: حداقل ارزيابي درون بخشي، حداقل نمره اخلاق حرفه‌ای، حداقل نمره كتبي دوره‌ای، حداقل نمره كتبي سالیانه و حداقل نمره كل، در غیر اين صورت مردود يا مشروط شناخته می‌شود.
 • شرط شركت در آزمون گواهينامه تخصصي كسب حداقل نمره 105 در ارزيابي درون بخش دستياري است.
 • در حال حاضر کف نمره قبولی در آزمون کتبی گواهینامه 95 است.

قوانین و مقررات آموزشی دوره:

فعاليت‌هاي موظف‌ برنامة‌ آموزش‌ دستياران‌

دستياران‌ موظفند طبق‌ برنامه‌اي كه‌ از طرف‌ گروه‌ آموزشي مربوطه‌ تنظيم‌ مي‌شود، در فعاليتهاي آموزشي‌، پژوهشي و درماني‌، از جمله‌ كلاسهاي نظري‌، گزارش‌ صبحگاهي‌، گزارشهاي مرگ‌ و مير و گزارش‌ موردي (Case Report) ، ژورنال‌ كلاب‌، كارورزيهاي بيمارستاني و درمانگاهي‌، آزمايشگاهي و كشيكهاي بخش‌ و درمانگاه‌ مربوطه‌ و مأموريتهاي علمي و طرحهاي تحقيقاتي‌، بطور فعال‌ شركت‌ نمايند.

 

حداقل‌ ساعات‌ كار در دوره‌هاي دستياران‌

تحصيل‌ در دوره‌ دستياري بطور تمام‌ وقت‌ بوده‌ و بر اساس‌ برنامه‌ايست‌ كه‌ از طرف‌ مدير گروه‌ تنظيم‌ مي‌شود. حداقل‌ ساعات‌ كار بشرح‌ زير است‌:

1ـ روزهاي شنبه‌ الي چهارشنبه‌ از ساعت‌ 7:30 لغايت‌ 16:30

2ـ پنج‌شنبه‌ها از ساعت‌ 7:30 لغايت‌ 12:30

تبصره‌ 1: گزارش‌ ماهانه‌ حضور و غياب‌ و كاركرد دستياران‌، توسط‌ رؤساي بخشها به‌ معاونين‌ آموزشي گروه‌ يا مدير گروه‌ مربوطه‌ و از طريق‌ معاونين‌ مراكز، به‌ دانشكدة‌ ذيربط‌ ارسال‌ خواهد شد.

تبصره‌ 2: پرداخت‌ كمك‌ هزينة‌ تحصيلي منوط‌ به‌ اراية‌ گزارش‌ كار ماهانة‌ دستياران‌ مي‌باشد.

تبصره‌ 3: افزايش‌ سنوات‌ تحصيلي با تمديد دوره‌ دستياران‌، تابع‌ مقررات‌ مربوطه‌ خواهد بود.

 

 

حداقل‌ برنامة‌ كشيك‌ دستياران‌

حداقل‌ برنامة‌ كشيك‌ دستياران‌ در زمينه‌هاي باليني به‌ شرح‌ زير خواهد بود:

 • سال‌ اول‌ 12 كشيك‌ در ماه‌
 • سال‌ دوم‌ 10 كشيك‌ در ماه‌
 • سال‌ سوم‌ 8 كشيك‌ در ماه‌
 • سال‌ چهارم‌ و پنجم‌ 6 كشيك‌ در ماه‌

تبصره‌ 1: كلية‌ دستياران‌ شاغل‌ به‌ تحصيل‌ در بيمارستان‌، از نهار، و دستياران‌ كشيك‌ علاوه‌ بر آن‌ از خوابگاه‌، صبحانه‌ و شام‌ برخوردار خواهند بود.

تبصره‌ 2: تنظيم‌ برنامه‌ و افزايش‌ كشيك‌ موظف‌، طبق‌ ضوابط‌ به‌ عهدة‌ مدير گروه‌ است‌.

تبصره‌ 3: حكم‌ آموزشي دستيار يكساله‌ است‌ و صدور حكم‌ سال‌ بالاتر بعد از احراز شرايط‌ ارتقاي ساليانه‌ مي‌باشد.

 

انتصاب‌ و وظايف‌ دستيار ارشد گروه‌ آموزشي‌

همه‌ ساله‌ دو نفر از بين‌ دستياران‌ تخصصي دو سال‌ آخر در هر گروه‌ آموزشي بيمارستاني‌، با توجه‌ به‌ كفايت‌، تعهد، وجدان‌ كاري و ميزان‌ فعاليت‌ آنها، توسط‌ دستياران‌ پيشنهاد، و از بين‌ آنها يك‌ نفر به‌ تأييد شوراي گروه‌ انتخاب‌ و با حكم‌ رييس‌ دانشكده‌ به‌ عنوان‌ دستيار ارشد منصوب‌ مي‌شود.

تبصره‌: وظايف‌ دستيار ارشد به‌ موجب‌ آيين‌نامه‌اي است‌ كه‌ به‌ پيشنهاد مدير گروه‌ و تصويب‌ رييس‌ دانشكدة‌ پزشكي مربوطه‌ به‌ اجرا گذاشته‌ مي‌شود.

 

ج‌ ـ مرخصيها:

دستياران‌ با توجه‌ به‌ نياز و در صورت‌ بروز موارد ناخواسته‌ و ضرورت‌، مي‌توانند در هر سال‌ دستياري از مرخصيهاي استحقاقي‌، استعلاجي‌، زايمان‌ و بدون‌ مزايا استفاده‌ نمايند.

 

شرایط اختصاصی گروه برای استفاده دستیاران از مرخصی:

دستیاران با توجه به نیاز و در صورت بروز موارد ناخواسته و ضرورت می‌توانند در هر سال دستیاری از مرخصی‌های استحقاقی، استعلاجی، زایمان و بدون مزایا استفاده نمایند.

دستیاران می‌توانند به ازاي هر ماه 5/2 روز و هرسال تحصیلی جمعاً به مدت یک ماه از مرخصی استحقاقی استفاده نمایند.

مطابق برنامه آموزشی گروه هر دستیار می‌تواند از یک هفته مرخصی استحقاقی خود در هر سال تحصیلی در تابستان و پس از آزمون ارتقا استفاده کند و ... هفته دیگر را می‌تواند ذخیره نماید تا از آن در پایان سال آخر جهت آمادگی آزمون‌های گواهینامه و دانشنامه استفاده کند.

در زمان امتحانات مرخصي داده نمی‌شود. و هرگونه مرخصی استعلاجی طولانی مدت حتما باید از قبل به مدیر دستیاری اطلاع داده شود.

درخواست مرخصی باید با تعین جانشین وتایید دستیار ارشد  و استاد مربوطه 48 ساعت قبل از شروع مرخصی باشد.

نحوه گرفتن مرخصي اضطراری

با مرخصي اضطراري يك دستيار به‌شرط اخذ موافقت دستيار جانشين و جبران كشيك وي موافقت خواهد شد.

پس از كسب موافقت استاد روي برگه مرخصي، برگه مذكور با مهر و امضاي دستيار ارشد و مهر و امضاي دستيار جانشين، تحويل منشي گروه می‌شود.

در صورت مرخصي استعلاجي يك دستيار ممکن است به كشيك سایر دستياران اضافه شود.

 

وظایف دستیاران در برنامه های صبح

 • با توجه به اهمیت نظم و انضباط و بهره برداری آموزشی لازم است دستیاران محترم حضور و غیاب خود را در برنامه های آموزشی ثبت نمایند، که در ارزشیابی عملکرد حرفه ای منعکس خواهد شد .
 • اجراي برنامه چرخشي دستياران سال‌های مختلف طبق برنامه‌های مشخص‌شده انجام می‌گیرد.
 • ساعت حضور دستياران در بخش‌ها 7 صبح است كه اين زمان بر اساس تعداد بيماراني كه در بخش بستري هستند و يا درخواست استاد ممكن است زودتر باشد..
 • دستياران سال اول در 3 ماه اول شروع دوره دستياري خود تحت نظر دستيار سال دوم يا سوم بيماران را معاينه و معالجه می‌نمایند و مجاز به زدن مهر در دستورات دارویی بیمار نیستند.
 • هفته‌ای 6 روز كليه بيماران جديد بستري توسط اتندينگ و دستياران و ساير كادر آموزشي آن بخش ويزيت و مورد بحث قرار می‌گیرند.
 • در شرایط خاص و با رعایت برنامه های آموزشی گروه، مسئوليت راند كامل بخش همراه با دانشجويان و اینترن‌ها در صورت عدم حضور استاد به عهده دستياران است و در صورت لزوم مسائل بخش را با اساتيد مورد بحث قرار می‌دهند. در بخش های دارای دستیار فوق تخصصی در صورت حضور این مسئولیت بر عهده وی خواهد بود.
 • انجام كارهاي عملي بخش و نظارت بر كارهاي اینترن‌ها عمدتاً به عهده دستيار است.
 • دستیار موظف است راند صبح خود را همراه با کارورزان بخش انجام داده و راند را قبل از شروع کلاس‌های آموزشی صبح به پایان برساند.
 • دستياران هر بخش موظف به آموزش اصول پرونده نويسي به دانشجویان و كارورزان در ابتدای دوره چرخشی ایشان در آن بخش هستند.
 • دستيار هر بخش موظف به آموزش حداقل‌های آموزشي آن بخش به دانشجويان و كارورزان در قالب کنفرانس‌های آموزشی درون بخشی و یا راند آموزشی است.
 • در بخش‌های تخصصي ( نظیر بیماران بستری در بخش EPS ) طبق ضوابط درون بخشي، بيماران توسط استاد و دستياران مورد بحث قرار می‌گیرند.
 • دستياران در بخش‌های تخصصي موظف به شركت در کنفرانس‌های بخش فوق تخصصي خود هستند و بايد طبق برنامه‌ریزی بخش در درمانگاه‌های فوق تخصصي شركت فعال داشته باشند.
 • بيماران در درمانگاه‌ها قبل از حضور استاد توسط دستياران ،اینترنها و دانشجویان معاينه می‌شوند و سپس با حضور استاد مربوطه مورد ویزیت قرار می‌گیرند.
 • دستياران مسائل بيماران بستری‌شده در ساعات اداري را با استاد آن بخش در ميان می‌گذارند و در مورد بيماران جديد كه در ساعات غير اداري بستري می‌گردند با استاد كشيك مشورت می‌کنند و در صورت نياز می‌توانند با نظر استاد كشيك در هر زمان با اساتيد ديگر غير كشيك مشورت نمايند.
 •  اساتيد كشيك در روزهاي تعطيل و غير تعطيل موظف به پاسخگويي به مشاوره‌ها و در صورت لزوم حضور در بيمارستان هستند.
 • دستياران موظف هستند آمار بيماران بستري در بخش خود را پس از جمع‌بندی و ثبت در فرم آمار ماهيانه بيماران بستري به امضا استاد بخش رسانده و در اولين فرصت به دستيار مسئول كنفرانس مورتاليتي تحويل نمايند.
 • ویزیت بیمارانی که تا ساعت14 در کلیه بخش ها بستری می شوند به عهده دستیار گروه مربوطه است و پس از آن به عهده دستیار کشیک است.
 • زمان راند تحویل بیماران در  CCU و اورژانس هرروز رأس ساعت 14-13 بوده و دستياران موظف هستند قبل از شروع راند تحويل، آزمايش‌هاي ارسال‌شده، گرافی‌ها و نيز مشاوره‌های درخواست شده در شیفت صبح را پيگيري نموده، اقدامات درماني لازم را انجام دهند و در هنگام راند تحويل نتايج پیگیری‌ها و اقدامات انجام‌شده را در قالب فرم تحویل تحول ( پیوست 14) به دستياران كشيك اعلام نمايند. حضور کلیه دستیاران در راند تحویل بخش الزامی است.

چنانچه هر کدام از کارهای بیماران به هر دلیل توسط دستیار مسئول بیمار انجام نشده باشد، لازم است دستیار مسئول کشیک ضمن انجام کلیه موارد، مسئله را در روز بعد به اطلاع دستیار ارشد گروه برساند.

 

شرح وظایف فراگیران در کشیک عصر و شب

 • تعداد كشيك دستياران در ماه بر طبق نياز بخش و آیین‌نامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی است و در زمان کشیک دستيار بايد به طور تمام وقت در بيمارستان حضورداشته باشد.
 • در صورت امكان سعي می‌شود اغلب كشيك دستياران در همان بیمارستان محل روتيشن روزانه آن ها باشد.
 • دستیاران در صورت وجود محدودیت خاص در برنامه کشیک هر ماه، بایستی مورد را حداکثر تا 15 ماه قبل به اطلاع دستیار ارشد برساند تا در صورت امکان در برنامه ریزی در نظر گیرد.
 • تغییر و جابجایی در برنامه کشیک ممنوع است و در موارد بسیار خاص با اطلاع و موافقت دستیار ارشد و در صورت لزوم اتندینگ یا دستیار فوق تخصصی بخش مربوطه و تعیین جانشین امکان‌پذیر است. در این موارد لازم است دستیار ارشد کشیک به‌صورت مقتضی در جریان قرار گیرد، در غیر این صورت دستیار مشخص‌شده در برنامه مسئول کشیک خواهد بود. مسئولیت هرگونه مشکلی در این موارد متوجه دستیار کشیکی است که در برنامه ماهیانه نام او درج شده است.
 • برنامه‌ریزی كشيك ايام نوروز به طور جداگانه انجام می‌گیرد.
 • كشيك دستياران از ساعت 14 بعد از ظهر شروع شده و تا ساعت 7:30 صبح فردا ادامه می‌یابد.
 • راند تحویل و تحول صبحهگاهی در اورژانس ساعت 7 صبح می باشد.  و هر روز  ساعت 7 صبح دستیاران کشیک موظف اند کلیه بیماران بستری شده در شب قبل را با حضور در بخش و بر بالین بیماران به دستیاران صبح اورژانس تحویل نمایند.
 •  در خصوص مراکزی که خارج از بیمارستان هستند، دستیاران کشیک و بخش باید به نحوی تعامل کنند که دستیار کشیک بتواند به موقع در بخش خود حضور یافته و ویزیت صبح بیماران خود را انجام دهد. تمام دستياران و کارورزان كشيك باید در مورنينگ ریپورت مربوطه حضور داشته باشند.
 • كشيك روزهاي تعطيل از ساعت 7:30  صبح آغاز می‌شود. در روزهای تعطیل تحویل کشیک با حضور در بخش و در کنار تخت بیماران صورت می گیرد.
 • در زمان بستری بیمار از اورژانس به کلیه بخش ها لازم است شرح حال بیمار منتقل شده مجدداً توسط دستیار کشیک بخش و سی سی یو شخصاً گرفته شود و بیمار مجدداً معاینه و ارزیابی گردد و در پرونده وی یادداشت گذاشته شود. کپی برداری مستقیم شرح حال و دستورات دارویی درج شده در پرونده اورژانس قویاً مطرود و غیرقابل قبول است. دستیار بخش بایستی ضمن رویت پرونده و آشنا شدن با امور انجام شده در اورژانس، آزمایش ها و دستورات دارویی را متناسب با شرایط فعلی بیمار تنظیم نماید.
 • در صورتی که بيمار قرار است طبق برنامه قبلی در روز تعطیل مرخص شود، دستیار اصلی بخش مربوطه موظف است علاوه بر نوشتن خلاصه پرونده بیمار، پرونده وی را تکمیل نموده و کلیه اقدامات قبل از ترخیص را برای بیمار انجام دهد.
 • در صورت نیاز به مشورت با اساتید در زمان کشیک، صرفاً دستیار سال بالاتر مجاز به تماس با آنکال و کسب و کسب تکلیف و راهنمایی می باشد
 • دستيار ارشد كشيك در زمان كشيك خود موظف است علاوه بر پوشش بخش‌هايي كه در جداول مربوط مشخص گرديده است به درخواست‌هاي اخذ پذيرش از ساير بیمارستان‌ها و مراكز ديگر و مشاوره‌های ساير گروه‌ها پاسخ دهد.
 • کلیه بیمارانی که در اورژانس پذیرش میشوند بایستی توسط دستیار سال دوم ویزیت و شرح حال ثبت شود. دستیار ارشد کشیک نیز بایستی ضمن اخذ شرح حال و معاینه فیزیکی و ثبت در برگ سیر در قالب SOAP ،شرح حال دستیار سال  دوم را مطالعه و ممهور نماید. این اقدام دال بر تایید محتوای شرح حال است. .
 • دستیار ارشد اورژانس موطف است در زمان تحویل کشیک، تمامی بیماران ویزیت شده را تعیین تکلیف نماید.
 • لازم است دستیار ارشد کشیک در جریان جزئیات کامل بیماران بدحال بستری در بیمارستان باشد و بر کار دیگر دستیاران از نزدیک نظارت داشته باشد. با توجه به این که وی پاسخگوی بروز هر مشکل در مراقبت از بیمار است، لازم است با درایت و مدیریت بر همه امور اشراف داشته باشد و ضمن پیشگیری از بروز مشکل، مشکلات پیش آمده را حل و فصل نماید و در صورت نیاز از دیگر مسئولین مانند سوپروایزر، اتند آنکال و یا مدیر برنامه دستیاری گروه (و در شرایط خاص معاون و یا مدیر گروه) کمک بگیرد.
 • کلیه بیمارانی که توسط دستیار سال دوم در اورژانس بستری میشوند بایستی توسط دستیار ارشد قبل از اجرای دستورات ثبت شده (کمتر از نیم ساعت) ویزیت شوند
 • دستیار ارشد موظف است بین ساعت 24 – 21 راند آموزشی با حضور سایر دستیاران و فراگیران برگزار کرده و تعدادی از بیماران مهم بخش و اورژانس را مورد بحث قرار داده و نکات مهم بیمار را برای آن‌ها توضیح دهد.
 • دستیار ارشد کشیک می‌تواند با توجه به تعداد بیماران هر بخش بر اساس صلاح دید خود نسبت به جابجایی دستیاران کشیک سال پایین تر به‌صورت عادلانه و بر حسب سطح توانایی آن ها اقدام نماید.
 • دستياران ارشد در هر كشيك موظف به تكميل فرم گزارش دستياران ارشد كشيك  بوده و باید در پايان كشيك آن را به دستيار ارشد گروه تحويل دهند.
 • دستیاران سال اول در 3 ماه نخست باید سایه به سایه دستیار سال بالاتر بخش و یا اورژانس بر بالین بیماران حضور داشته باشند، آن ها موظف به ویزیت بیماران، اخذ شرح حاال، انجام معاینه بالینی و ثبت یادداشت در پرونده بیماران هستند. كشيك دستياران سال اول در 3 ماه نخست شروع دستياري در کنار دستياران سال بالاتر و تحت نظارت ایشان خواهد بود و تمام دستورات دارويي بيماران با مهر و امضای دستيار سال بالاتر معتبر خواهد بود. در ماه‌هاي بعد نيز بايد با دستيار ارشد مشاوره كنند.
 • در موارد ضروری، دستیاران سال پایین تر باید مشکلات بیماران در کلیه بخش ها را به اطلاع دستیار ارشد کشیک برسانند و در غیر این صورت دستیار مربوطه جداً مسئول و پاسخگوی مشکلات پیش آمده است.
 • دستيار كشيك موظف است در صورت فوت بيمار، فرم جمع‌آوری اطلاعات بيماران فوت‌شده مربوط به بيمار را پس از تكميل امضاء نموده و به دستيار اصلی بخش مربوطه تحويل نماید و دستيار اصلی بخش پس از تكميل نمودن فرم، آن را به مسئول كنفرانس مورتاليتي تحويل می‌دهد.
 • در صورت بدحال شدن بیمار (اختلال همودینامیک ، آریتمی های وخیم یا درد سینه ) یا expire شدن باید در اولین فرصت دستیار ارشد کشیک در جریان قرار گیرد و بر بالین بیمار حاضر شود .
 • در زمان کشیک ویزیت بیماران بستری در CCU به‌صورت روتین بر عهده دستیاران سال سوم و بالاتر است.
 • غیر از موارد بسیار اورژانس دستورات تلفنی دستیاران وجهه قانونی ندارد. در موارد بسیار اورژانس دستیار بایستی در اولین فرصت بر بالین بیمار حضور یافته و پس از رفع مشکل، دستورات تلفنی را مکتوب نماید.
 •  تعبیه TPM در زمان کشیک توسط دستیار سال دو مربوطه در اورژانس با نظارت دستیار ارشد بخش انجام شود.

شرح وظایف فراگیران در گزارش صبحگاهی

اين جلسه‌ها با حضور اساتيدي كه در بخش‌های بیمارستان‌های آموزشي راند مي‌نمايند به همراه كليه فراگيران پزشكي و دستياران تشكيل خواهد شد. در شرایط خاص که یک دستيار به دليل داشتن بيمار بدحال موظف به ماندن در بخش خود است از شركت در اين جلسه‌ها معاف است.

در اين جلسه‌ها ابتدا آمار بيماران مراجعه كرده به اورژانس قلب در طي 24 ساعت گذشته همراه با خلاصه‌ای از سابقه و یافته‌های باليني و پاراکلینیکی بيماران بستری‌شده در بخش اورژانس يا ساير بخش‌ها توسط دستیار  ارشدکشیک اورژانس و با نمایش فرم  "گزارش دستیار ارشد کشیک " ارائه می‌شود.(پیوست12)

حداقل دو بيمار از ليست بيماران معرفی‌شده، به انتخاب دستيار ارشد کشیک و يا اساتيد  و تمام بیماران فوت شده مورد بحث قرار می گیرند. اینترن کشیک مسئول بیمار انتخاب شده موظف است خلاصه‌ای از شرح‌حال، معاينه باليني و آزمایش‌های مهم بيمار و ليست مشكلات وي به همراه تشخیص های افتراقی مهم بیمار را ارائه کند.

سپس دستياران مسئول بيمار (دستیاران سال پایین تر و ارشد) در صورت لزوم اطلاعات بیمار را تکمیل کرده و اقدامات صورت گرفته را تشریح می کنند. در انتها با كسب نظر اساتيد، جمع‌بندی لازم و نتیجه‌گیری از بحث انجام می گیرد.

جلسه‌هاي گزارش صبحگاهي روزهای شنبه تا چهارشنبه بیمارستان نور و در بیمارستان چمران بجز روزهای دوشنبه هر هفته از ساعت 03/7 مطابق برنامه تشكيل میشود.مسئول برگزاری گزارش صبحگاهی دسیتار کشیک ارشد می باشد و در هر جلسه و هر شش ماه مورد ارزشیابی قرار می گیرد ،این گزارش در قالب گزارش کشیک شب 10 نمره از 150 نمره شفاهی سالانه را تشکیل می دهد .

 

نکات ضروری:

 1.  ثبت کلیه بیماران بستری شده در اورژانس الزامی است.
 2.  موارد جالب بستری بهتر است شب قبل به اطلاع اساتید moderator جلسه گزارش صبحگاهی مربوطه رسانده شوند.
 3. کلیه بیمارانی که در طی کشیک فوت نموده اند بایستی توسط دستیار ارشد در برگه گزارش منعکس گردد .
 4.  بیماران فوت شده در اورژانس بایستی توسط دستیار ارشد اورژانس و بیماران فوت شده در بخشهای بستری و CCU توسط دستیار  ارشد بخش ضمن تکمیل فرم  فوت در گزارش صبحگاهی معرفی شود .
 5. تمام بیمارانی که باpace و ICD بستری می گردند حتما" بایستی توسط دستیار ارشد آنالیز شوند و گزارش آنالیز در گزارش صبحگاهی ارائه شود .
 6. در هر جلسه گزارش صبحگاهی یک یا دو کیس جهت پیگیری مشخص و ابتدای جلسه صبحگاهی هفته بعد به صورت مختصر توسط همان دستیار کشیک مطرح خواهد شد.

شرح وظایف دستباران در کنفرانس ها

 Conference Attending Management:

اين جلسه‌ها به‌صورت مشترک با گروه جراحی قلب، روزهای دوشنبه ساعت هشت صبح، توسط اساتيد گروه و در پاره ای موارد اساتید مدعو سایر گروه های بالینی و طبق برنامه از پيش تعیین‌شده (پیوست شماره 1) ارائه می‌شود. در این جلسه‌ها علاوه بر اساتيد، دستياران و اینترن‌های گروه؛ ساير متخصصين شاغل در مراكز درماني غير وابسته به دانشگاه اصفهان و پزشكان عمومي هم حضور دارند و مشكلات شايع و جديدترين روش تشخيص و درمان اين بیماری‌ها به بحث گذاشته می‌شود. در ضمن اين برنامه داراي امتياز بازآموزی است و برنامه تنظیم‌شده اين کنفرانس‌ها پیشاپیش در اختيار ساير متخصصين شاغل در مراكز درماني غیردانشگاهی نیز قرار داده می‌شود.

جلسات مورتاليتي ماهانه:

هر ماه در جلسه ای با حضور دستياران و مدیر برنامه دستیاری (يا اتندینگ مسئول مورتالیتی گروه) برگزار می شود ، انتخاب موارد جهت معرفی بر اساس بیماران فوت شده مطرح شده در گزارشات صبحگاهی می باشد،  در هر جلسه در مورد سیر بیماری در بیمارستان، حوادث منجر به فوت بیمار و احیاناً اشكالات و یا اشتباهات رخ داده در مراقبت‌های بيمار توضيح داده می‌شود و به ارائه راه حل در خصوص پیشگیری از موارد مشابه پرداخته می‌شود. نحوه ارائه كنفرانس دستياران، توسط اساتید ارزشیابی شده (پيوست شماره 10) و به آن نمره تعلق می‌گیرد.

شرح وظایف فراگیران در ژورنال کلاب:

اين جلسه در روزهاي یکشنبه هر هفته در هر دو مرکز پزشکی شهید چمران-حضرت علی اصغر(ع) ارائه می گردد. در هر نوبت یک مقاله به وسیله دستياران یا اساتيد ارائه و مورد بحث قرار مي گيرند. نحوه ارائه مقاله دستياران، توسط اساتید ارزشیابی شده و به آن نمره تعلق می‌گیرد.

مقاله ها بايد صرفاً از مقاله هاي 3 سال آخر مجلات رفرانس بورد و با هماهنگی و نظر استاد مسئول برگزاری ژورنال انتخاب شوند. لازم است دستياران مقاله خود را با توجه به دستورالعمل ارائه مقاله ارائه نمايند.

 

 

جدول زمان بندی ارائه دوره:

 

ردیف

روز

ساعت 7:30-8:15

ساعت 8:15-9

ساعت 9-10

ساعت 10-11

ساعت 11-12

ساعت

12-13

ساعت 13-14

1

شنبه

گزارش صبحگاهی

کلاس درس

راند آموزشی

راند آموزشی

راند آموزشی

راند آموزشی

 

2

یکشنبه

گزارش صبحگاهی

ژورنال

راند آموزشی

راند آموزشی

راند آموزشی

کلاس درس

کلاس درس

3

دوشنبه

گزارش صبحگاهی

کنفرانس هفتگی

راند آموزشی

راند آموزشی

راند آموزشی

مرور گایدلاین

مرور گایدلاین

4

سه شنبه

گزارش صبحگاهی

کلاس درس

راند آموزشی

راند آموزشی

راند آموزشی

راند آموزشی

 

5

چهارشنبه

گزارش صبحگاهی

کلاس درس

راند آموزشی

راند آموزشی

راند آموزشی

Book Review

Book Review

6

پنج شنبه

Book Review

Book Review

راند آموزشی

راند آموزشی

راند آموزشی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir