اولین نشست هم اندیشی آشنایی با چالش های معنوی بیماران و راهکارهای مدیریت آن

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/02/03-16:07
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

اولین نشست هم اندیشی از سلسله جلسات سلامت معنوی تحت عنوان "آشنایی با چالش های معنوی بیماران و راهکارهای مدیریت آن" با حضور اساتید ارجمند دکتر سید روح اله موسوی زاده و دکتر مهدی احمدی فراز

زمان: روز چهارشنبه 5 اردیبهشت ماه  سال 1397، ساعت 16-14

مکان : تالار دکتر حکمی دانشکده پزشکی

OG vocabulary: 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir