اعضای هیات علمی ENT

تاریخ ایجاد شنبه,1399/04/14-5:34
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی اطلاعات بیشتر عکس
 دکتر نظام الدین برجیس CV
 دكتر مهرداد رقاع CV
 دكتر سيد مجتبي ابطحي CV
دكتر سيد مصطفي هاشمي CV
دكتر سيد حميدرضا ابطحي CV
دكتر احمد رضائيان CV
دكتر اميرعباس كارگشايي CV
دكتر حسين قضاوي  
دكتر نرگس عسكري حق التدريس-درماني  
دكتر افروز اسحاقيان حق التدريس-درماني  
دكتر سهراب ربيعي هيات علمي  

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir