اعضای هیات علمی گروه طب فیزیکی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/06/17-8:40
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی اطلاعات بیشتر عکس
 دکتر سعید خسروی CV
 دکتر بابک وحدت پور CV
دكتر پريسا طاهري CV
 دكتر شيلا حقيقت CV
دکتر راضیه مغروری CV

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir