اعضای هیات علمی گروه طب فیزیکی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/08/23-7:29
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی اطلاعات بیشتر عکس
 دکتر سعید خسروی CV
 دکتر بابک وحدت پور CV
دكتر پريسا طاهري CV
 دكتر شيلا حقيقت CV
دکتر راضیه مغروری CV
دکتر مریم خسروی CV

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir