اعضای هیات علمی گروه داخلی اعصاب

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/03/18-4:13
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی اطلاعات بیشتر عکس
دکتر فرشته اشتری CV
دکتر کیوان بصیری CV
دکتر احمدچیت ساز CV
دکتر فریبرزخوروش CV
دکتر محمدزارع  CV
دکتر محمدسعادت نیا  CV
دکتر وحید شایگان نژاد  CV
دکتر مجیدقاسمی CV
دکتر محمدرضانجفی CV
دکتر جعفرمهوری  CV
دكتر بهناز انصاري CV
دکتر هلیا حمصیان
cv
دکتر پریسا امامی cv
دکتر ایمان ادیبی CV  

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir