اعضای هیات علمی گروه داخلی اعصاب

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/11/16-9:06
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی اطلاعات بیشتر عکس
دکتر فرشته اشتری  CV
دکتر مسعوداعتمادی فر  CV
دکتر کیوان بصیری  CV
دکتر احمدچیت ساز  CV
دکتر فریبرزخوروش  CV
دکتر محمدزارع  CV
دکتر محمدسعادت نیا  CV
دکتر وحید شایگان نژاد  CV
دکتر مجیدقاسمی  CV
دکتر محمدرضانجفی  CV
دکتر جعفرمهوری  CV
دكتر بهناز انصاري  CV
دکتر هلیا حمصیان
cv
دکتر پریسا امامی cv

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir