اعضای هیات علمی روانپزشکی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/09/09-6:19
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف نام و نام خانوادگی اطلاعات بیشتر ********

 

1

 

دكتر سرور آرمان

 

CV

 

2

 

دکتر غلامحسین احمدزاده

 

سوابق علمی

 

3

 

دكتر حميد افشار

 

CV

 

4

 

دكتر مجيد بركتين

 

CV