اعضای هیات علمی روانپزشکی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/09/19-6:53
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف نام و نام خانوادگی مسئولیت در گروه اطلاعات بیشتر ********

 

1

 

دكتر سرور آرمان

 

مسئول گروه روانپزشکی اطفال

رئیس بخش روانپزشکی کودک و نوجوان

 

CV

 

2

 

دكتر حميد افشار

 

رئیس مرکز تحقیقات روان تنی

 

CV

 

3

 

دکتر مریم امامی

 

--

 

CV

 

4

 

دكتر مجيد بركتين

 

مسئول فلوشیپ نوروسایکیاتری

مسئول برگزاری گراندراند

 

CV

 

5

 

دکتر محبوبه بهرامی

مسئول سایت گروه

رئیس بخش روانپزشکی زنان

مسئول برگزاری ژورنال کلاب

 

CV

 

6

 

دكتر غلامرضا خيرآبادي

رئیس مرکز تحقیقات علوم رفتاری

معاون پژوهشی گروه

مسئول درمانگاه اعتیاد

مسئول برگزاری دیسشارژ کنفرانس

 

CV

 

7

 

دکتر هاجر سلیمی

مسئول برگزاری گزارش صبحگاهی

مسئول درمانگاه ملال جنسی

مسئول سخنرانی های گروه

 

CV

 

8

 

دکتر محمدرضا شعربافچی زاده

مسئول درمانگاه سایکوانکولوژی

مسئوب درمانگاه کنترل درد

مسئول آموزش کارورزان

مسئول امتحانات کتبی

 

CV

 

9

 

دكتر فرشته شكيبايي

 

مسئول درمانگاه اوتیسم

 

CV

 

10

 

دكتر مهرداد صالحي

 

مسئول برگزاری ماژور راند

 

CV

 

11

 

دکتر زهرا عبدالعالی

 

 

--

 

CV

 

12

 

دكتر ويكتوريا عمراني فرد

 

 

مسئول درمانگاه سالمندان(مدرس)

 

CV

 

 

13

 

دكتر غلامرضا قاسمي

 

--

 

CV

 

14

 

دكتر مژگان كاراحمدي

 

--

 

 

CV

 

15

 

دکتر افسانه کرباسی عامل

 

مدیر برنامه دستیاری

 

CV

 

16

 

دکتر فرناز گل محمدی

 

--

 

CV

 

17

 

دکتر سیدغفور موسوی

 

مدیر گروه

 

 

CV

 

 

18

 

 

دکتر فاطمه سادات ناجی

رئیس بخش روانپزشکی مردان

مسئول امور کارآموزان گروه

مسئول امتحانات آسکی

مسئول واحد ECT

مسئول واحد مداخلات ابزاری

 

 

CV

 

19

 

 

دکتر سمانه سادات وطن خواه

 

 

رئیس اورژانس روانپزشکی

 

CV

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir