اعضای هیات علمی روانپزشکی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/03/09-11:09
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی مسئولیت در گروه اطلاعات بیشتر عکس

 

دكتر سيد غفور موسوي

 

مدیر گروه

 

CV

 

دكتر ويكتوريا عمراني فرد

 

معاون گروه

 

CV

 

 دكتر رضا باقريان

 

مسئول روانشناسی سلامت

سردبیر مجله تحقیقات علوم رفتاری

 

CV

 

دكتر غلامرضا خيرآبادي

 

رئیس مرکز تحقیقات علوم رفتاری

معاون پژوهشی گروه

 

 

CV

 

 

 دكتر شهلا آكوچكيان

 

رئیس بخش روانپزشکی زنان

 

CV

 

 

 دكتر مصطفي نجفي

 

مسئول آموزش کارآموزان

 

CV

 

دكتر حميد افشار

 

رئیس مرکز تحقیقات روان تنی

 

CV

 

دكتر مهرداد صالحي

 

مسئول درمانگاه مواد

مسئول درمانگاه اختلالات جنسی

 

CV

 

دكتر مجيد بركتين

 

مسئول درمانگاه نوروسایکیاتری

 

CV

 

دكتر غلامرضا قاسمي

 

مسئول درمانگاه پزشکی اجتماعی

 

CV

 

دكتر امراله ابراهيمي

 

مسئول روانشناسان بالینی گروه

 

CV

 

دكتر مژگان كاراحمدي

 

مسئول آموزش کارورزان

 

CV

 

دكتر سرور آرمان

 

مسئول گروه روانپزشکی اطفال

 

CV

 

دكتر فرشته شكيبايي

 

مسئول درمانگاه اوتیسم

 

CV

 

دكتر كتايون شفيعي

مسئول برگزاری دیس شارژ کنفرانس

مسئول برگزاری ماژور راند

رابط روانپزشکی مشاور

 

CV

 

دکتر فاطمه رجبی

 

مدیر برنامه دستیاری

 

CV

 

دکتر محمدرضا شعربافچی زاده

 

رئیس اورژانس روانپزشکی

 

CV

 

دکتر افسانه کرباسی عامل

 

مسئول برگزاری گزارش صبحگاهی

 

CV

 

دکتر مریم امامی

 

رئیس بخش روانپزشکی مردان

مسئول سخنرانی های گروه

 

CV

 

دکتر فاطمه زرگر

 

 

CV

 

دکتر فاطمه سادات ناجی

 

 

CV

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir